Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu 3-6.11.2022 Lublin - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu 3-6.11.2022 Lublin

Ostatnia modyfikacja: 23 września 2022
bowling

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu

3-6.11.2022 Lublin

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022” oraz przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki

Koordynator zawodów: Lucjan Fiuta, mail: lucjan.f@wp.pl , telefon: 605-227-216

Sędzia główny zawodów: Irena Curyło

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

 

Termin i miejsce:

3-6.11.2022 Lublin Kręgielnia Masters CH Vivo Tarasy Zamkowe, aleja Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin

Zakwaterowanie Lub Hotel 20-338 Lublin ul. Krańcowa 107A 

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą uczestniczyć osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.

Startujący zawodnicy powinni posiadać :strój sportowy, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego stwierdzające kategorię (zawodnicy nie posiadający karty badania lekarskiego stwierdzającego odpowiednią kategorię a posiadający  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, będą zaliczeni do kategorii B3). Zawodnicy z kategorii B1 będą startować przy barierkach w goglach (barierki oraz gogle dla zawodników B1 zabezpieczają zgłaszające Kluby)

Przewodnicy przysługują osobom zupełnie niewidomym jeden z Klubu.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

na adres lucjan.f@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie 20.10.2022 roku.

W zgłoszeniu proszę koniecznie o podanie: Imię i nazwisko zawodnika, kategorie, PESEL oraz stopień niepełnosprawności a także godziny przyjazdu i wyjazdu zawodników. Każdy zawodnik uczestniczący

w turnieju musi posiadać przy sobie kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.

 

Wpisowe:

Wynosi 105 zł za pobyt, tylko za grę 40 zł

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem PZK obowiązującym na zawodach dla osób niepełnosprawnych.

 

Dla zawodników, którzy zajmą miejsca na podium w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe.

Turniej rozpoczyna się w dniu 3.11.2022 r. (czwartek), kolacją godz.19:00.                                   

Organizator nie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków i utraty rzeczy osobistych zawodników oraz asystentów.

 

UWAGA!

W związku z obecną sytuacją w Polsce, turniej organizowany będzie zgodnie   z aktualnie obowiązującymi zasadami  i ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną  w kraju.

W dniu przyjazdu każdy zawodnik i asystent zobowiązany będzie  do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań  do udziału w ogólnopolskim turnieju  dla osób niewidomych  i słabowidzących.

 

Odprawa techniczna: 3.11.2022 godz. 20.00            

Koordynator Lucjan Fiuta