Przełajowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących Termin: 24-27.11.2022 r. Miejsce zawodów: Boguszów - Gorce - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Przełajowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących Termin: 24-27.11.2022 r. Miejsce zawodów: Boguszów - Gorce

Ostatnia modyfikacja: 20 września 2022
zawody

 

KOMUNIKAT

Przełajowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących

Termin: 24-27.11.2022 r.

Miejsce zawodów:  Boguszów - Gorce

Do pobrania  - formularz zgłoszeniowy

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS

 

Zgłoszenia:

Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach powinni się zgłosić w terminie  do 20.10 2022  r. do koordynatora Krzysztof Badowski tel. 694 437 113 e-mail luczniczka.bydgoszcz@wp.pl oraz Tomasz Chmurzyński 695025039 oraz wypełnić kartę zgłoszeniową.

Ilość miejsc noclegowych dla grupy jest ograniczona.

Zgłoszenie po 20-10-2022 będzie skutkowało tym, że zawodnik nie będzie miał noclegu, finansowany przez Stowarzyszenie CROSS.

Wpisowe w wysokości 25,00 za każdy dzień . przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy, płatne u koordynatora przed rozpoczęciem zawodów lub przelewem na konto Stowarzyszenia Cross r 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A

 

Zakwaterowanie :

Hotel Piotr Boguszów - Gorce  ulica Tadeusza Kościuszki 4

Impreza dofinansowana przez PFRON

 

Regulamin Przełajowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących

1. Cel imprezy:

1 Wyłonienie Przełajowych Mistrzów Polski Niewidomych i Słabowidzących w kategoriach :

T-11 i T12 Kobiet

T-11 i T-12 Mężczyzn

Kategoria U-23 ( pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby zawodników i zawodniczek)

  1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
  2. Integracja osób niepełnosprawnych .
  3. Promocja zdrowego stylu życia.

 

2. Organizator/ Współorganizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych

i Słabowidzących CROSS w Warszawie 

Współorganizator: Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizyczne Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Łuczniczka w Bydgoszczy

 

3. Termin i miejsce i warunki uczestnictwa :

24-27.11.2022 r., Boguszów - Gorce.( trasa biegu po duktach leśnych o nie regularnych nawierzchniach pagórkowatych ,selektywna i wymagająca na dystansie 15, 690 km . Start na stadionie miejskim )

Odprawa techniczna 24.11.2022 godz.20:00

W zawodach mogą wziąć udział:

  1. Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający orzeczenie o niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku .
  2. Kobiety , Mężczyźni, kategoria B1 (T11)– osoby 100% niewidome z przewodnikiem .

 

Uwaga: Zawodnicy którzy posiadają szczątek wzroku i chcą być klasyfikowani
w kategorii B1(T11) niewidomych muszą posiadać aktualną klasyfikację sportową międzynarodową wydaną przez lekarza okulistę

 

  1. Kobiety , Mężczyźni , kategoria B2 (T12) – startujące samodzielnie.

 Osoby te mogą korzystać z pomocy  drugiej osoby  przewodnika lub wolontariusza na koszt własny.

 

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej – aktualne orzeczenie potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku. .

 

4. Badania lekarskie:

Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

5. Nagrody:

Puchary i medale oraz nagrody rzeczowe w ramach możliwości współorganizatora.

  1. Postanowienia końcowe:
  2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
  3. Pisemne protesty przyjmuje przedstawiciel CROSS w dniu odbywania się zawodów.
  4. Sędzia główny zawodów będzie czuwał nad prawidłowym przebiegu zawodów

4.Prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia będzie podstawa do umieszczenia na liście startowej

 

Koordynator zadania

Krzysztof Badowski