VII MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH Duszniki - Zdrój 15-23.10.2022 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

VII MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH Duszniki - Zdrój 15-23.10.2022

Ostatnia modyfikacja: 6 września 2022
zawody

KOMUNIKAT  

VII MISTRZOSTW POLSKI OSÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH  

W WARCABACH 100-POLOWYCH 

Duszniki - Zdrój 15-23.10.2022 

 

 

Organizator: 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" 

Koordynator: Grażyna Wydrych, tel. 724 725 735 

 

Cel: 

Wyłonienie  Mistrza Polski w warcabach 100-polowych wśród osób całkowicie niewidomych 

Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja warcabów 100-polowych. 

 

Termin i Miejsce: 

Mistrzostwa odbędą się w dniach 15 - 23.10.2022 r. w Dusznikach - Zdroju w miejscu zakwaterowania.  

Zawodnicy przyjeżdżają 15.10.2022 r w godzinach popołudniowych i zgłaszają się w recepcji hotelu Willa SCANDIA ul. Fryderyka Chopina 6, 57-340 Duszniki Zdrój. 

Wyżywienie od kolacji 15.10.2022 r. do śniadania 23.10.2022 r. 

 

Uczestnictwo: 

W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy  całkowicie niewidomi,  

posiadający aktualną licencję zawodniczą PZWarc . 

Każdemu zawodnikowi przysługuje przewodnik, który podczas zawodów będzie pełnił funkcję asystenta. 

Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty  wzroku w stopniu znacznym(całkowicie niewidomi) . 

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej. 

 

Wpisowe: 

Wpisowe od zawodnika w wysokości 200 zł i  przewodnika 200 zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych - płatne u koordynatora przed rozpoczęciem Mistrzostw lub na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. 

 

System rozgrywek 

Każdy zawodnik powinien posiadać warcaby i zegar. 

Mistrzostwa zostaną  rozegrane zgodnie z przepisami Kodeksu warcabowego PZWarc oraz Regulaminem  Stowarzyszenia CROSS 

Tempo gry:120 min. na zawodnika 

 

Sędziowie: 

Mirosław Grabski 

Robert Sobczyk 

 

Nagrody: 

Trzech pierwszych zawodników  otrzymuje puchary i medale.  

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia zawodników (imiona , nazwiska i PESEL zawodników i przewodników) dokonują kluby na adres: biuro@klubsudety.pl   do 05.10.2022 r.   

 

Odprawa Techniczna: 

Odprawa techniczna 15.10.2022 o godz. 20.00. 

 

 Koordynator 
 Grażyna Wydrych 
Tel. 724 725 735