Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w biegu długodystansowym na 10 km Bydgoszcz, 30.09-03.10.2022 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w biegu długodystansowym na 10 km Bydgoszcz, 30.09-03.10.2022

Ostatnia modyfikacja: 29 sierpnia 2022
zawody

KOMUNIKAT

Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących

w biegu długodystansowym na 10 km

Bydgoszcz, 30.09-03.10.2022

Do pobrania  - formularz zgłoszeniowy

Termin: 30.09-03.10.2022 r.

Miejsce zawodów: Bydgoszcz

zakwaterowanie: Hotel Akor Bydgoszcz, ulica Ludwikowo 1

 

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS

 

Zgłoszenia:

Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach powinni się zgłosić w terminie  do 20.09 2022  r. do koordynatora Krzysztof Badowski tel. 694 437 113 e-mail luczniczka.bydgoszcz@wp.pl oraz Tomasz Chmurzyński 695025039.

Liczba miejsc noclegowych dla grupy jest ograniczona.

Zgłoszenie po 20-09-2022 będzie skutkowało tym, że zawodnik nie będzie miał noclegu, finansowany przez Stowarzyszenie CROSS.

Wpisowe w wysokości 25 zł za każdy dzień przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy, płatne u koordynatora przed rozpoczęciem zawodów lub przelewem na konto Stowarzyszenia Cross r 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A

 

Regulamin

Mistrzostw Polski  Niewidomych i Słabowidzących w Biegu  na   10 km

Cel imprezy:

1 Wyłonienie Mistrzów Polski na dystansie 10 km w kategoriach :

T-11 i T12 Kobiet

T-11 i T-12 Mężczyzn

Kategoria U-23 ( pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby zawodników i zawodniczek)

  1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
  2. Integracja osób niepełnosprawnych .
  3. Promocja zdrowego stylu życia.

Organizator

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS

Termin i miejsce i warunki uczestnictwa :

30.09-03.10.2022 r., Bydgoszcz (trasa biegu asfaltowa z podbiegiem na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku)

Odprawa techniczna 30.09.2022 godz.20:00

W zawodach mogą wziąć udział:

  1. Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający orzeczenie o niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku.
  2. Kobiety, Mężczyźni, kategoria B1 (T11)– osoby 100% niewidome z przewodnikiem.

 

Uwaga: Zawodnicy którzy posiadają szczątek wzroku i chcą być klasyfikowani
w kategorii B1(T11) niewidomych muszą posiadać aktualną klasyfikację sportową międzynarodową wydaną przez lekarza okulistę.

  1. Kobiety, Mężczyźni, kategoria B2 (T12) – startujące samodzielnie.

Osoby te mogą korzystać z pomocy  drugiej osoby  przewodnika lub wolontariusza na koszt własny.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej – aktualne orzeczenie potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku.

Badania lekarskie:

Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

Nagrody:

Puchary i medale oraz nagrody rzeczowe w ramach możliwości współorganizatora.

 

Postanowienia końcowe:

  1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
  2. Pisemne protesty przyjmuje przedstawiciel CROSS w dniu odbywania się zawodów.
  3. Sędzia główny zawodów będzie czuwał nad prawidłowym przebiegu zawodów

4.Prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia będzie podstawa do umieszczenia na liście startowej

 

Koordynator zadania

Krzysztof Badowski