MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING na dystansie 5km Bydgoszcz 16-18.09.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING na dystansie 5km Bydgoszcz 16-18.09.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 26 sierpnia 2022
nordic_walking

Komunikat Organizacyjny

MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

W NORDIC WALKING na dystansie 5km

Bydgoszcz 16-18.09.2022 r.

 Do porbrania  - Formularz zgłoszeniowy

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022”.

 

Koordynator zawodów:

Georgina Myler, mail: luczniczka.bydgoszcz@wp.pl, telefon: 698181884

Sędzia główny zawodów: Beata Rajewska

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,

Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:

16-18.09.2022r., Bydgoszcz

Zakwaterowanie: Hotel „AKOR” ul. Ludwikowo 1.

Zawodnicy przyjeżdżają w dniu 16.09.2022 r. w godzinach popołudniowych do Hotelu Akor. Polecam dojazd TAXI. Koszt z dworca kolejowego to około 25 zł (najlepiej zamówić taxi telefonicznie, lub BOLT ok 20 zł). Można także dojechać tramwajem. 1 przystanek w kierunku Rycerska, a następnie spacerem kierując się na północny-wschód w stronę wiaduktu, wiaduktem nad ulicą i torami, a następnie prosto na wschód mijając po drodze po lewej stronie cmentarz, przechodząc przez dwie nitki torów oraz niewielki lasek. Hotel znajduje się po lewej stronie nieco w głębi.

Wyżywienie od kolacji 16.09.2022r. godz. 19:00  do śniadania 18.09.2022 r. (plus suchy prowiant)

Uczestnictwo:

Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zawody zostaną przeprowadzone na dwóch dystansach:

-Mistrzostwa Polski na dystansie 5 km w kategoriach:

B1 niewidomy (z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż lub „za ramię” w goglach) , B2 słabowidzący ,wśród kobiet i mężczyzn.

-Start rekreacyjny na dystansie 3km (seniorzy 65+)

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej lub wysłać skan razem ze zgłoszeniem  Uczestnicy winni posiadać własne gogle (kategoria B1) i kije do nordic walking.

Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości/rodzaju kategorii (zgodnie z regulaminem organizacji IMP Stowarzyszenia CROSS)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestników do koordynatora Georginy Myler na e-mailem na adres luczniczka.bydgoszcz@wp.pl  w terminie do 05.09.2022 r. Karta zgłoszenia w załączeniu. (W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia ,PESEL, stopień niepełnosprawności oraz kategorię startową ( B1,B2, start rekreacyjny) oraz  dane przewodnika, orientacyjny czas przyjazdu i wyjazdu, oraz nr kontaktowy do przynajmniej 1 osoby.

Zgłoszenia przesłane po terminie lub niekompletne mogą zostać pominięte bądź w przypadku wolnych miejsc rozpatrzone będą na końcu. Przy dużej liczbie chętnych zawodników, ilość miejsc na klub mogą być ograniczone.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wpisowe:

Wpisowe w wysokości 50 zł płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:

Zawody rozegrane z zaktualizowanym Ramowym  Regulaminem Indywidualnych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących Stowarzyszenia Cross w nordic walking m.in. (zawodnicy B-1 tylko w goglach, kije wyłącznie do nordic walking)

Odprawa techniczna:

Po kolacji o godzinie 19:30  w dniu 16.09.2022 r.                           

Koordynator
Georgina Myler