Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w trójboju Krynica Zdrój 2022 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w trójboju Krynica Zdrój 2022

Ostatnia modyfikacja: 22 sierpnia 2022
zawody

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w trójboju

Krynica Zdrój 2-10.10.2022

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu  i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie informuje ,iż w dniach 02-10.10.2022r. odbędą się Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w trójboju /szachy, warcaby, brydż/.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022”

Miejscem imprezy będzie Ośrodek GABOREK w Krynicy Zdrój ul. Szkolna 7.

Koordynatorem turnieju będzie Jerzy Hanus.

Przyjazd uczestników turnieju w dniu 2.10.2022 r. w godzinach popołudniowych /pierwszy posiłek kolacja o godz. 18./

Odprawa techniczna odbędzie się 2.10.2022 r. o godzinie 20.00 . Obecność na niej jest obowiązkowa.

Uprawnieni do gry w turnieju są:

- zawodnicy zaliczani do I lub II grupy  z tytułu utraty wzroku lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku, zrzeszeni w klubach Stowarzyszenia CROSS.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: dowód osobisty, ksero aktualnego orzeczenia o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł. od osoby / również opiekunowie/. Bez dokonania powyższej opłaty nie będą dopuszczeni do gry. Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia CROSS  z dopiskiem wpłata za turniej trójboju lub w szczególnych przypadkach na miejscu w Krynicy do koordynatora.

Każdy zawodnik zobowiązany jest zabezpieczyć komplet szachów, warcabów i zegar szachowy w przypadku rozgrywania partii kolorem białym.

Wszystkie informacje dotyczące regulaminu mistrzostw podane zostaną na odprawie technicznej.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 15.09.2022 r. na adres e-mail jerzyhanus@vp.pl lub telefonicznie Jerzy Hanus 504 069 251.                               
O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Koordynator Jerzy Hanus