OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W KRĘGLACH KLASYCZNYCH OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH BRZESKO 18.08 – 21.08.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W KRĘGLACH KLASYCZNYCH OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH BRZESKO 18.08 – 21.08.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 6 lipca 2022
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W KRĘGLACH KLASYCZNYCH
OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
BRZESKO 18.08 – 21.08.2022 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Koordynator zawodów:

Kazimierz Curyło , tel.  608 205 033,  tarnowpogorze1@wp.pl

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie kręgli klasycznych, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Termin i miejsce:

18.08 – 21.08.2022 r. Brzesko

 Miejsce zawodów:

KRĘGIELNIA BOSIR, ul. Browarna 13A, 32-800 Brzesko, https://sportbrzeski.pl/kregielnia/

 

Miejsce zakwaterowania:

HOTEL AUGUST, ul. Mickiewicza 66, 32-800 Brzesko, https://hotelaugust.pl/

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2022 r.

na adres tarnowpogorze1@wp.pl w zgłoszeniu proszę podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.  

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW.

 

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 105 zł. Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie Regulaminem IMP w Keglach Klasycznych zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.

Zawodnicy Kat B1 startują w goglach.

 

Zawodnicy winni posiadać

Klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem
Aktualne badania lekarskie,
Gogle
Ksero orzeczenia o niepełnosprawności

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 18.08.2022 r godz. 21:00 w hotelu AUGUST

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.

 

Koordynator
Kazimierz Curyło