Ogólnopolski Obóz Sportowy DARŁÓWKO, 11.09.-23.09.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Obóz Sportowy DARŁÓWKO, 11.09.-23.09.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 6 lipca 2022
obozy

Komunikat organizacyjny

Ogólnopolskiego Obozu Sportowego

DARŁÓWKO, 11.09.-23.09.2022 r.

 

Druki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na obóz

Klauzula RODO

Oświadczenie o stanie zdrowia

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących  „Cross”.

Koordynator: Jolanta Maźniak, kontakt: e-mail: jolmaz1960@o2.pl 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Termin i miejsce:

11.09 - 23.09.2022 DARŁÓWKO, O.W. DIUNA DARŁÓWKO UL. SŁOWIAŃSKA 16

Obóz rozpoczyna się w dniu 11.09.2022  r. – kolacją a kończy się śniadaniem w dniu 23.09.2022 r. + suchy prowiant na drogę powrotną.

 

Cele obozu:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród uczestników obozu sportowego

Popularyzacja   nordic walking, pływania, tańca.

 

Uczestnictwo:

W obozie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.

 

Odpłatność:

Odpłatność za udział w obozie sportowym dla uczestników wynosi 720 zł. Odpłatność za przewodnika osoby całkowicie niewidomej wynosi 720 zł.  pozostali opiekunowie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Santander Bank Polska S.A. numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 .

Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz oryginały dokumentów należy dostarczyć  na odprawie technicznej 11.09.2022 o godz. 20.00

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia (tylko na załączonym formularzu - do pobrania ze strony „Cross”) potwierdzone przez klub wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia  i kopią orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku należy przesłać do dnia 22.07.2022 r. na adres  e-mail  jolmaz1960@o2.pl

Uczestnik obozu winien posiadać strój kąpielowy, kije do nordic walking.

Ilość miejsc na obozie sportowym jest  ograniczona, decyduje  kolejność, zgłoszenia wyłącznie w wersji elektronicznej.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Jolanta Maźniak 609 055 131