Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Kajakarstwie Płaskodennym Iława, 23-26.06.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Kajakarstwie Płaskodennym Iława, 23-26.06.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 2 czerwca 2022
zawody

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Kajakarstwie Płaskodennym

Iława, 23-26.06.2022 r.

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022” oraz przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki

Koordynator zawodów: Klaudia Żelazowska , mail: morenailawa@wp.pl, telefon: 602 67 56 54

Sędzia główny zawodów: Grzegorz Sikorski

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:

 Zawody rozegrane zostaną w dniach 23-26.06.2022  r. w Iławie na torze wioślarskim na Jeziorze Jeziorak. Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku Wypoczynkowym TVP  w Sarnówku , Sarnówek, 27-400 Ząbrowo

Uczestnictwo:

Uczestnikami mogą być zawodnicy tego samego klubu, zrzeszeni w Stowarzyszeniu CROSS, posiadający stopień znaczny lub umiarkowany ze względu na wzrok.

Osadę stanowią zawodnicy tego samego klubu. Dopuszcza się możliwość wystartowania osad z różnych klubów na zasadzie poza konkursowym.
Zawodnicy winni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach bądź podpisanie oświadczenia o udziale w nich na własną odpowiedzialność.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników należy przesyłać na adres morenailawa@wp.pl
w terminie do 10.06.2022 r. 

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel, stopień niepełnosprawności oraz godzinę przyjazdu i wyjazdu.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wpisowe:

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej w wysokości 75 zł

System rozgrywek:

Zawody zostaną rozegrane w konkurencjach K2 500 m i 1000 m kobiet, K2 500 m i 1000 m oraz K2 500 m Mikst.

Odprawa techniczna:

O godz. 19:00 dnia 23.06.2022 r. w Ośrodku Wypoczynkowym TVP  w Sarnówku.

Dnia 23.06.2022 r. o godz. 16:00 zaplanowany jest transport z Dworca w Iławie do Ośrodka w Sarnówku.

                                                               

Koordynator

Klaudia Maria Żelazowska