Ogólnopolski Obóz Sportowy w zakresie Nordic Walking ,Warcaby i Brydż SUWAŁKI, 26.07 - 07.08.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Obóz Sportowy w zakresie Nordic Walking ,Warcaby i Brydż SUWAŁKI, 26.07 - 07.08.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca 2022
obozy

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolskiego Obózu  Sportowego  w zakresie Nordic Walking ,Warcaby i Brydż

SUWAŁKI, 26.07 -  07.08.2022 r.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Wacław Morgiewicz

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku w dyscyplinach takich jak : nordic walking, warcaby, brydż.

 

Termin i miejsce:

26.07  -  07.08.2022 r. Suwałki  Hotel "Hańcza" ul. Wojska Polskiego 2

Obóz rozpoczyna się w dniu 26.07.2022 r. kolacją a kończy śniadaniem w dniu 07.08.2022 r.

 

Uczestnictwo:

 W obozie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia CROSS z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do dnia 20.06.2022 r. na  formularzu pobranym ze strony CROSS na adres :

ksbialystok@piasta.pl potwierdzonym przez klub .

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik biorący udział w obozie zobowiązany jest posiadać kije do nordic walkin lub warcaby. Karty do brydża zapewnia organizator.

 

Odpłatność:

Odpłatność za udział w obozie dla uczestnika (w uzasadnionych przypadkach dla przewodnika) wynosi 720 zł.

Wpłaty należy dokonywać  na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz  oryginały dokumentów wraz z ksero orzeczenia należy dostarczyć na rozpoczęciu obozu.

 

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie  CROSS

Bliższych informacji udziela Wacław Morgiewicz tel. 603 198 909

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Wacław Morgiewicz