DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA STOWARZYSZENIA „CROSS” W SZACHACH - Stowarzyszenie CROSS
Baner

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA STOWARZYSZENIA „CROSS” W SZACHACH

Ostatnia modyfikacja: 11 maja 2022
zawody

KOMUNIKAT
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW
STOWARZYSZENIA „CROSS” W SZACHACH

Termin i miejsce

Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w Szachach odbędą się w dniach
10 – 20.06.2022 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN
62-100 Wągrowiec, ul. Jeziorna 16.

Przyjazd 10.06.2022 (od kolacji). Wyjazd po śniadaniu 20.06.2022 r.

Organizator

Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”, a koordynatorem Pani Monika Kochowicz (tel. 693-266-197, xmysza@o2.pl).

Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PFRON.

Cel turnieju

Popularyzacja gry w szachy, podniesienie poziomu sportowego, krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku, wyłonienie najlepszych klubowych drużyn Stowarzyszenia „Cross”.

Uczestnictwo

W Mistrzostwach mają prawo startu drużyny, które uczestniczyły
w Drużynowych Mistrzostwach Stowarzyszenia „Cross” w roku 2021 tj.: „Łuczniczka” Bydgoszcz, „Jantar” Gdańsk, „Tęcza” Poznań,  „Warmia i Mazury” Olsztyn, „Zryw” Słupsk,  „Atut” Nysa, „Omega” Łódź, ŚKKF Kielce, „Syrenka” Warszawa, Beskidek Żywiec oraz SPRINT Wrocław. Rezerwowe Kluby: „Podkarpacie” Przemyśl, „Cross” Jastrzębie, „Lajkonik” Kraków.

W turnieju biorą udział drużyny składające się z 4 zawodników (w tym junior lub kobieta) + rezerwowy + trener lub opiekun - w sumie 6 osób posiadających uprawnienia do gry w Mistrzostwach. Organizator ma prawo dopuścić do startu drużynę w 3 osobowym składzie.

Warunkiem udziału w mistrzostwach jest posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku oraz członkostwo w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”. Wymagane ksero orzeczenia.

Zgłoszenia do mistrzostw prosimy przesyłać do dnia 27.05.2022 na adres mailowy: xmysza@o2.pl z podaniem imienia, nazwiska, stopnia niepełnosprawności, kategorii i numeru pesel. Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wpisowe

Wpisowe wynosi 250 zł za osobę (również za opiekuna osoby całkowicie niewidomej). Opłatę należy wnieść na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa do PZSzach wynosi 27 zł za zawodnika.

System rozgrywek

System kołowy lub szwajcarski w zależności od zgłoszonych ilości drużyn. Obowiązują przepisy gry PZSzach i FIDE przystosowane dla niewidomych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zabrania kompletu szachów brajlowskich i zegara elektronicznego oraz ksero orzeczenia. Organizator zapewnia kilka zegarów elektronicznych.

Odprawa techniczna

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do udziału w odprawie technicznej w dniu 10.06.2022 r. o godz. 20.00.

Sędzia główny zawodów: Małgorzata Napierała

Nagrody: puchary, medale, nagrody rzeczowe.

KOORDYNATOR 
Monika Kochowicz