PROJEKT „KROK NAPRZÓD 2022” - Stowarzyszenie CROSS
Baner

PROJEKT „KROK NAPRZÓD 2022”

Ostatnia modyfikacja: 29 kwietnia 2022
szkolenia

PROJEKT „KROK NAPRZÓD 2022”

szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu.

Dokumenty do pobrania:

Dane szczegółowe uczestnika
formularz zgłoszeniowy na szkolenie
klauzula RODO szkolenie Krok naprzód
oświadczenie o innych projektach PFRON
oświadczenie o stanie zdrowia szkolenie Krok naprzód

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na szkolenie z zakresu sportu osób niepełnosprawnych. Szkolenie ma na celu aktywizację społeczną i zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt „Krok Naprzód 2022” – szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu jest współfinansowany ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

 

Szkolenia zostaną zorganizowane w dziewięciu dyscyplinach sportu: kręglach, bowlingu, szachach, warcabach (dwa terminy), showdown, nordic walking, biegach, brydżu sportowym i wioślarstwie halowym.

Planowane terminy i miejsca poszczególnych szkoleń prezentuje poniższa tabela:

Lp.

Nazwa zadania

Termin

Miejsce

Koordynator

 Kontakt:

1

szkolenie z zakresu brydża

30.05-13.06.2022

Ustka

Mirynowski Mirosław

miras112@wp.pl, telefon: 606 271 016

2

szkolenie z zakresu bowlingu

5-19.06.2022

Zakopane

Curyło Kazimierz

tarnowpogorze1@wp.pl; telefon: 608 205 033

3

szkolenie z zakresu warcabów

9-23.06.2022

Ustka

Gasiul Andrzej

andrzejgasiul@gmail.com; telefon: 692 421 598

4

szkolenie z zakresu lekkoatletyki

29.06-13.07.2022

Boguszów - Gorce

Badowski Krzysztof

kbadowski@vp.pl; telefon: 694 437 113

5

szkolenie z zakresu showdown

2-16.07.2022

Krynica-Zdrój

Mirynowski Mirosław

miras112@wp.pl, telefon: 606 271 016

6

szkolenie z zakresu nordic walking

3-17.07.2022

Lidzbark

Plichta Józef

jozefplichta1958@gmail.com; telefon: 721 019 087

7

szkolenie z zakresu warcabów

11-25.07.2022

Suwałki

Pogorzelska Alicja

ksbialystok@piasta.pl; telefon: 697 131 949

8

szkolenie z zakresu szachów

21.08-04.09.2022

Wągrowiec

Spychała Józefa

xmysza@o2.pl; telefon: 509 816 704

9

szkolenie z zakresu kręgli klasycznych

28.08-11.09.2022

Puck

Staliś Joanna

askastalis@interia.pl; telefon: 600 523 621

10

szkolenie z zakresu wioślarstwa halowego

3-17.10.2022

Ustka

Kiresztura Ariel

klub-zryw@wp.pl; telefon: 668 821 767

 

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, planowane terminy organizacji poszczególnych szkoleń mogą ulec zmianie. Aktualne komunikaty i informacje będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl.

W każdym szkoleniu planowany jest udział 32 beneficjentów – osoby niewidome i słabowidzące.

Każde ze szkoleń będzie się składało z dwóch części: szkolenia teoretycznego i praktycznego w wybranej dyscyplinie sportu. Uczestnicząc w szkoleniu każdy z beneficjentów otrzyma łącznie 104 godziny wsparcia. Na zakończenie każdego szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych wzrokowo, przygotowanie ich do pracy społecznej w swoich środowiskach lokalnych.

Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu (z pieczęcią klubową potwierdzającą przynależność do jednego z klubów Stowarzyszenia Cross i podpisem osoby upoważnionej z klubu) wraz z: klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych i oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem o udziale w szkoleniu na własną odpowiedzialność, oświadczeniem o udziale w innych projektach dofinansowanych ze środków PFRON, danymi szczegółowymi uczestnika oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (skan lub zdjęcie zgłoszenia) bezpośrednio do koordynatora wybranego szkolenia, na adres mailowy podany w kolumnie „kontakt” w tabeli z wykazem planowanych miejsc i terminów poszczególnych szkoleń.

Oryginał formularza wraz z załącznikami oraz kopię aktualnego orzeczenia należy dostarczyć koordynatorowi na początku szkolenia.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udziału z przewodnikiem. Konieczność udziału z przewodnikiem należy zgłosić bezpośrednio koordynatorowi danego szkolenia. Osoby całkowicie niewidome mogą wziąć udział w projekcie wyłącznie pod warunkiem zgłoszenia się z własnym przewodnikiem. UWAGA! Liczba miejsc dla przewodników jest ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń na poszczególne szkolenia upływa na 30 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.

UWAGA! Każda osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. W żadnym wypadku nie jest możliwy udział tej samej osoby w dwóch lub więcej szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Krok Naprzód 2022”. Apelujemy zatem o przemyślany wybór szkolenia i wysłanie wyłącznie jednego zgłoszenia. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia od danej osoby, będzie ona usuwana z listy kandydatów do udziału w projekcie.

Czynnikami decydującymi o zakwalifikowaniu będą: terminowość oraz kompletność złożonej dokumentacji, posiadanie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (udokumentowanego aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie), nie bycie uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej lub uczestnikiem środowiskowego domu samopomocy.

  O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych. Koordynatorzy poszczególnych szkoleń skontaktują się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

Koszt udziału w projekcie „Krok naprzód 2022” wynosi 700 zł od uczestnika. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu udziału w szkoleniu, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany osobom zakwalifikowanym przez koordynatora szkolenia. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Krok Naprzód 2022” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.

 

Każdy z uczestników będzie objęty ubezpieczeniem w zakresie NNW od dnia przyjazdu do dnia wyjazdu ze szkolenia.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorami poszczególnych szkoleń pod numerem telefonu i adresem email podanym w kolumnie „kontakt” w tabeli z wykazem planowanych miejsc i terminów poszczególnych szkoleń.

Prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Krok Naprzód 2022”.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!