Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym dla Osób Niewidomych i Słabowidzących TARNÓW 12 -15.05.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym dla Osób Niewidomych i Słabowidzących TARNÓW 12 -15.05.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 14 kwietnia 2022
zawody
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym
dla Osób Niewidomych i Słabowidzących
TARNÓW 12 -15.05.2022 r.

 

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów:
Kazimierz Curyło , tel.  608 205 033,  tarnowpogorze1@wp.pl

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie bowlingu, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Termin i miejsce:
12 -15.05.2022 r. Tarnów

UWAGA!
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce termin organizacji turnieju może ulec zmianie. Aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl  .
 

Miejsce zawodów:

KWAZAR BOWLING CLUB
Al. Tarnowskich 69
33-100 Tarnów
http://www.kwazarbowling.pl

 

Miejsce zakwaterowania:

HOTEL TARNOVIA
ul. Kościuszki 10
33-100 Tarnów   
http://www.hotel.tarnovia.pl

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2022 r.

na adres tarnowpogorze1@wp.pl  w zgłoszeniu proszę podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.  

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 105 zł

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie Regulaminem IMP w Bowlingu zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.

Zawodnicy Kat B1 startują w goglach przy barierkach – barierki zapewnia organizator.

 

Zawodnicy winni posiadać

Klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem

Aktualne badania lekarskie,

Gogle

Ksero orzeczenia o niepełnosprawności

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 12.05.2022 r godz. 21:00 w hotelu TARNOVIA

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.

 

Koordynator
Kazimierz Curyło