Baner

Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu 11-14.11.2021 Lublin

Ostatnia modyfikacja: 1 października 2021
zawody
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu
 11-14.11.2021 Lublin
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 
Koordynator zawodów: Lucjan Fiuta, lucjan.f@wp.pl , 605-227-216
Sędzia główny zawodów: Emilia Sawiniec
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników ,
 
Termin i miejsce:
11-14.11.2021 Lublin Kręgielnia Masters CH Tarasy Zamkowe,
aleja Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin
zakwaterowanie 20-823 Lublin Pałac Akropol ul. Aleja Warszawska 177
Dojazd do hotelu z PKP Lublin Główny autobus 20 kierunek Dębówka wyjść z dworca na ul. Kunickiego, wysiąść na przystanku Kmieca 01 tuż przy hotelu .
Dojazd na kręgielnie z hotelu autobus 20 z przesiadką na przystanku KUL na autobus linii 18 lub 31 wysiąść na przystanku Dworzec Główny PKS. 
 
Uczestnictwo:
W turnieju mogą uczestniczyć osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.
Startujący zawodnicy powinni posiadać :strój sportowy, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego stwierdzające kategorię (zawodnicy nie posiadający karty badania lekarskiego stwierdzającego odpowiednią kategorię a mający orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, będą zaliczeni do kategorii B3). Zawodnicy z kategorii B1 będą startować przy barierkach w opatrunkach medycznych oraz w goglach (barierki oraz gogle dla zawodników B1 zabezpieczają zgłaszające Kluby natomiast opatrunki medyczne zabezpiecza Organizator)
Przewodnicy przysługują osobom zupełnie niewidomym jeden z Klubu.

 

Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
Termin zgłaszania zawodników: do 25.10.2021r. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Wpisowe:
Wynosi 90 zł za pełny pobyt, 40 zł tylko za grę
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”
nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem PZK obowiązującym na zawodach dla osób niepełnosprawnych.
 
WAŻNE!!!
W zgłoszeniu proszę koniecznie o podanie: Imię i nazwisko zawodnika, kategorie, adres, PESEL oraz stopień niepełnosprawności. Każdy zawodnik uczestniczący
w turnieju musi posiadać przy sobie kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.
Adres kontaktowy na, który należy zgłaszać zawodników: lucjan.f@wp.pl  
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu: 605-227-216, lub
609-340-405.
Dla zawodników, którzy zajmą miejsca na podium w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary.
Turniej rozpoczyna się w dniu 11.11.2021 r. (czwartek), kolacją godz.19:00.                                   
Turniej kończy się śniadaniem w dniu 14.11.2020 r. (niedziela) .
Organizator nie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków i utraty rzeczy osobistych zawodników oraz asystentów.
 
UWAGA! W związku z obecną sytuacją w Polsce, turniej organizowany będzie zgodnie   z aktualnie obowiązującymi zasadami  i ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną  w kraju.
W dniu przyjazdu każdy zawodnik i asystent zobowiązany będzie  do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań  do udziału w ogólnopolskim turnieju  dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 
Odprawa techniczna:
14.11.2021 godz.20 w hotelu
Koordynator  Lucjan Fiuta tel. 605-227-216