Baner

MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING na dystansie 5km Bydgoszcz 8-10.10.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 15 września 2021
zawody
Komunikat Organizacyjny
MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
W NORDIC WALKING na dystansie 5km
Bydgoszcz 8-10.10.2021 r.
 
Formularz Zgłoszeniowy MP Nordic Walking 2021 - pobierz
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Współorganizator: Pomorsko Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Łuczniczka
 
Koordynator zawodów:
Georgina Myler, mail: luczniczka.bydgoszcz@wp.pl  ,telefon: 698181884
 
Sędzia główny zawodów: Beata Rajewska
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
Wyłonienie Mistrzów Polski w  nordic walking niewidomych i słabowidzących w kategoriach B1,B2, wśród kobiet i mężczyzn oraz OPEN Junior (do la 21)  na dystansie 5km.
 
Termin i miejsce:
8-10.10.2021r. Bydgoszcz
Zakwaterowanie:
Zawodnicy przyjeżdżają w dniu 8.10.2021 r. w godzinach popołudniowych do Hotelu Akor, Ul. Ludwikowo 1, Bydgoszcz.  Polecam dojazd TAXI. Koszt z dworca kolejowego to około 20 zł (MPT ŁUCZNICZKA TAXI tel. 52 19191, 52 344-44-44). Można także dojechać tramwajem. 1 przystanek w kierunku Rycerska, a następnie spacerem kierując się na północny-wschód w stronę wiaduktu, wiaduktem nad ulicą i torami, a następnie prosto na wschód mijając po drodze po lewej stronie cmentarz, przechodząc przez dwie nitki torów oraz niewielki lasek. Hotel znajduje się po lewej stronie nieco w głębi.
Wyżywienie od kolacji 8.10.2020r. godz. 19:00  do śniadania 10.10.2021 r.
Miejsce zawodów: Park Myślęciński
 
Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
Zawody zostaną przeprowadzone na dwóch dystansach:
-Mistrzostwa Polski na dystansie 5 km w kategoriach:
B1 niewidomy (z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż, w goglach) , B2 słabowidzący ,wśród kobiet i mężczyzn oraz Juniorzy Open do lat 21 .
-Start rekreacyjny na dystansie 3km (seniorzy 65+)
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub wysłać skan razem ze zgłoszeniem  Uczestnicy winni posiadać własne gogle (kategoria B1) i kije do nordic walking.
Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości/rodzaju kategorii (zgodnie z regulaminem organizacji IMP Stowarzyszenia CROSS)
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia uczestników do koordynatora Georginy Myler na e-mailem na adres luczniczka.bydgoszcz@wp.pl  w terminie do 26.09.2021 r. Karta zgłoszenia w załączeniu. (W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia ,PESEL, stopień niepełnosprawności oraz kategorię startową ( B1,B2,Junior Open, start rekreacyjny) oraz  dane przewodnika, orientacyjny czas przyjazdu i wyjazdu, oraz nr kontaktowy do przynajmniej 1 osoby.
Zgłoszenia przesłane po terminie lub niekompletne mogą zostać pominięte bądź w przypadku wolnych miejsc rozpatrzone będą na końcu.
 
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
Wpisowe:
Wpisowe w wysokości 40 zł (zawodnik, przewodnik B1)
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
Juniorzy oraz opiekun (1 osoba) zwolnieni  z opłaty.
 
System rozgrywek:
Zawody rozegrane z zaktualizowanym Ramowym  Regulaminem Indywidualnych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących Stowarzyszenia Cross w nordic walking m.in. (zawodnicy B-1 tylko w goglach, kije wyłącznie do nordic walking)
 
Odprawa techniczna:
Po kolacji o godzinie 19:30  w dniu 8.10.2021 r.
 
Koordynator
Georgina Myler