Baner

Ogólnopolski bieg w półmaratonie Kraków - 17-10-2021

Ostatnia modyfikacja: 14 września 2021
zawody
Komunikat Organizacyjny
Nazwa imprezy sportowej udział w ogólnopolskim biegu w półmaratonie
Termin imprezy sportowej Kraków w dn. 17-10-2021
 
Ze względu na warunek posiadania Unijnego Certyfikatu Covid przy zapisach do udziału w międzynarodowym pólmaratonie Poznań 2021 następuje zmiana imprezy sportowej na udział w w pómaratonie CRACOVIA 2021
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator zawodów: , Miech Wiesław mail. aleksandra1950@wp.pl Tel 502375444
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
 
Termin i miejsce: zawodów
Kraków w dn. 17-10-2021 przyjazd w dn. 16-10-2021
Miejsce zakwaterowanie zostanie podane w późniejszym terminie
 
Uczestnictwo:
Ogólnopolskie Biegi Uliczne – Udział w ogólnopolskim biegu maratońskim w półmaratonie w Krakowie 2021 zamiast Maratonu Poznań 2021, który został przeniesiony na rok 2022.
 
Zgłoszenia:
Zawodnik niewidomy lub słabowidzący chcący wziąć udział w ogólnopolskim biegu maratońskim w półmaratonie w Cracovi musi się zarejestrowań do biegu z swojego adresu e-mail,
Zgodnie z regulaminem półmaratonu Cracovia 2021
Zawodnicy niepełnosprawni z tytułu narządu wzroku muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność np. Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnej lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.
b. w związku z tym, że na ww. dokumentach nie ma zapisu, który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy lub ich opiekunowie startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 100% utracie wzroku. Zawodnicy są zwolnienie regulaminem półmaratonu Cracovnia z opłat startowych
Organizator ustanawia następujące limity:
a. Startujących: 5.000 zawodników.. limit pakietów z koszulką: 3500 sztuk
Zawodnicy niepełnosprawni z tytułu narządu wzroku będą w Biurze Zawodów weryfikowani na specjalnie oznaczonym stanowisku.
Po zarejestrowaniu zawodnik zgłasza swój udział na adres email aleksandra1950@wp.pl lub Tel. 509 992 386 sms lub ustnie w celu rezerwacji noclegów i wyżywienia ,
w terminie do 30-09-2021
 
Opłaty
Udział własny zawodnika w wysokości 30 zł za osobo/dzień płatny przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
Odprawa techniczna: w dn. 16-10-2021 roku po obiadokolacji o godz 19:00
Koordynator Miech Wiesław Tel 502375444