Baner

Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących Kobiet w Warcabach Stupolowych Jastrzębia Góra, 11-19.09.2021r.

Ostatnia modyfikacja: 8 lipca 2021
zawody
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Drużynowych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących Kobiet w Warcabach Stupolowych
Jastrzębia Góra, 11-19.09.2021r.
 
Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”
Koordynator: Jerzy Dzióbek tel. 606 605 585
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2021”.
 
Cel Turnieju:
- Popularyzacja gry w warcaby stupolowe,
- wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski Kobiet Stowarzyszenia CROSS na rok 2021.

Termin i miejsce:
11.09-19.09.2021r. Jastrzębia Góra.
zakwaterowanie i wyżywienie DW Linne, www.linne.pl Jastrzębia Góra.
 
Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział zawodniczki członkinie Stowarzyszenia CROSS posiadające licencje PZ Warc. oraz znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.
Każda zawodniczka musi przedstawić potwierdzone ksero orzeczenia z tytułu utraty
wzroku.
W Turnieju DMP NiS  startuje 8 drużyn Stowarzyszenia CROSS.
- Siedem pierwszych drużyn z DMP w 2020 roku:
"Podkarpacie" Przemyśl, "Atut" Nysa, „Jantar” Gdańsk, „Syrenka” Warszawa, „Sudety” Kłodzko, „Jaćwing” Suwałki, „Jutrzenka” Częstochowa.
- Jedna drużyna na podstawie średniego rankingu trzech najlepszych aktywnych zawodniczek danego klubu, znajdujących się na liście rankingowej A lub B: „Warmia i mazury” Olsztyn.
- Drużyny rezerwowe: „Łuczniczka” Bydgoszcz i ”Elcross” Elbląg
- W przypadku rezygnacji którejś z drużyn, uczestniczyć będą mogły kolejne Kluby, po konsultacji z organizatorem turnieju.
 
System rozgrywek:
Turniej rozgrywany będzie systemem kołowym. Zawodniczki grający w meczu białymi zapewniają sprzęt. Tempo gry 80 minut + 1 minuta za każde wykonane posunięcie.
Drużyna składa się z trzech zawodniczek. Drużyna ma prawo wystawić jedną zawodniczkę rezerwową lub opiekuna. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział dodatkowej osoby – przewodnika.
Każda drużyna wnosi odpłatność 160,00 zł. od osoby, płatne na odprawie technicznej
lub przedstawić potwierdzenia przelewu do Stowarzyszenia CROSS na rachunek numer: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w Banku Santander Bank Polska S.A.
 
Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary i medale.
Turniej rozpoczyna się kolacją 11.09.2021r. i kończy śniadaniem w dniu 19.09.2021r.

Odprawa techniczna kapitanów drużyn  odbędzie się 11.09.2021 o godz. 20:00.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać wyłącznie przez Kluby Stowarzyszenia „Cross”.
Zgłoszenia drużyn prosimy dokonywać do dnia 25.08.2021 r. na adres e-mail: gksjantar.gda@gmail.com lub twin53@wp.pl lub telefonicznie 606 605 585, wraz z podaniem imion i nazwisk, nr PESEL, stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku osób biorących udział w turnieju.

Sędzia Główny Turnieju: Mirosław Grabski.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego komunikatu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Jerzy Dzióbek