Baner

Drużynowe Mistrzostwa Polski w warcabach stupolowych Osób Niewidomych i Słabowidzących Sękocin Stary koło Warszawy, 17-27.08.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 6 lipca 2021
zawody
Komunikat Organizacyjny Drużynowych Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych
Osób Niewidomych i Słabowidzących
Sękocin Stary koło Warszawy, 17-27.08.2021 r.
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator mistrzostw:   Mirosław Mirynowski tel. 606 271 016
Sędzia główny zawodów:  Arkadiusz Biadasiewicz
 
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2021”.
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.
 
Termin i miejsce: 
17-27.08.2021 r., 05-090 Sękocin Stary, Aleja Krakowska 76, Hotel GROMAN
 
Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział następujące drużyny : „Victoria" Białystok, „Jantar" Gdańsk, „Warmia i Mazury" Olsztyn, „Łuczniczka" Bydgoszcz, „Hetman" Lublin, „Sudety" Kłodzko, „Zryw Słupsk, „Kormoran" Giżycko, „Atut" Nysa, „Jutrzenka" Częstochowa, „Jaćwing” Suwałki, ŚKS Kielce.
Pierwszym rezerwowym klubem: „Tęcza” Poznań, kolejnymi: „Elcross” Elbląg, „Cross” Jastrzębie, „Pionek” Bielsko Biała
 
Zgłoszenia:
Potwierdzenie udziału w D M P zgłaszają kluby do dnia  30.07.2021 r.  na adres
e-mail : klub-zryw@wp.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko , nr pesel, stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
Wpisowe:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł. od osoby.
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”
nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników należy przedstawić na odprawie technicznej
 
System rozgrywek:
Kołowy 11 rund, czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 80 minut plus 1 minuta na zawodnika.
Drużyny czteroosobowe w tym na czwartej desce kobieta.
Drużyna ma prawo wystawić jednego zawodnika rezerwowego lub opiekuna.
W uzasadnionych przypadkach drużyna posiadająca osoby całkowicie niewidome może otrzymać dodatkowego przewodnika.
Zawodnicy grający w meczu białymi zapewniają sprzęt.
Odprawa techniczna Kapitanów drużyn 17.08.2021 r. o godz. 20:00
                                                  
Koordynator: Mirosław Mirynowski tel. 606 271 016