Baner

PUCHAR POLSKI W WARCABACH POGORZELICA 31.08 – 08.09.2021

Ostatnia modyfikacja: 6 sierpnia 2021
zawody
Komunikat Organizacyjny
PUCHAR POLSKI W WARCABACH
POGORZELICA 31.08 – 08.09.2021

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2021”.
Koordynator zawodów: Jolanta Maźniak , mail: jolmaz1960@o2.pl, telefon: 609 055 131
Sędzia główny zawodów: Robert Sobczyk
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
 
Termin i miejsce:
O.W. DIUNA POGORZELICA UL. TELIGI 5
Turniej rozpocznie się kolacją w dniu przyjazdu 31.08.2021 i zakończy śniadaniem w dniu odjazdu 08.09.2021 + suchy prowiant na drogę powrotną
 
Uczestnictwo:
W Pucharze Polski mają prawo startu zawodnicy zaliczani do I lub II grupy inwalidzkiej z tytułu utraty wzroku lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. O kwalifikacji zawodników  do udziału w turnieju decyduje lista rankingowa PZWarc.
 
Zgłoszenia :
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
należy przesłać do dnia 15.08.2021 r. na adres email: jolmaz1960@o2.pl
Zgłoszeń telefonicznych nie przyjmujemy.
W zgłoszeniu prosimy podać: imię , nazwisko i numery PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu.
Ilość miejsc zawodników i przewodników ograniczona.
 
Wpisowe:
Wpisowe wynosi 160 zł za osobę (również za opiekuna osoby całkowicie niewidomej). Pozostałych opiekunów uzgadnia się z koordynatorem. Bez powyższej opłaty zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry.
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników i oświadczeniami o stanie zdrowia należy przedstawić na odprawie technicznej

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany  Systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund
tempo gry 1h 20 min + 1min na partię dla każdego zawodnika. Obowiązują zegary elektroniczne z funkcją dodawania czasu.
Zawodnicy grający białymi zapewniają całość sprzętu do gry.

Puchar Polski w warcaby stupolowe zostanie rozegrany zgodnie z Kodeksem PZWarc i regulaminem Stowarzyszenia CROSS
Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej

Odprawa techniczna: 
31.08.2021 godz. 20.00
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.
                                                             
Koordynator
Jolanta Maźniak tel. 609 055 131