Baner

Ogólnopolski Obóz Sportowy DARŁÓWKO, 12-26.09.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 5 lipca 2021
obozy
Komunikat organizacyjny
Ogólnopolskiego Obozu Sportowego
DARŁÓWKO, 12-26.09.2021 r.
 
Druki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy na obóz
Klauzula RODO
Oświadczenie o stanie zdrowia
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących  „Cross”.
Koordynator: Jolanta Maźniak, kontakt: e-mail: jolmaz1960@o2.pl 
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 
Termin i miejsce:
12.09 - 26.09.2021 DARŁÓWKO
O.W. DIUNA DARŁÓWKO UL. SŁOWIAŃSKA 16
Obóz rozpoczyna się w dniu 12.09.2021  r. – kolacją a kończy się śniadaniem w dniu 26.09.2021 r. + suchy prowiant na drogę powrotną.
 
Cele obozu:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród uczestników obozu sportowego
Popularyzacja nordic walking, pływania, tańca.
 
Uczestnictwo:
W obozie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.
 
Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 600 zł. Odpłatność za przewodnika wynosi 600 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Santander Bank Polska S.A. numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 .
Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz oryginały dokumentów należy dostarczyć  na rozpoczęciu obozu.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia (tylko na załączonym formularzu - do pobrania ze strony „Cross”) potwierdzone przez klub wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia  i kopią orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku należy przesłać do dnia 20.08.2021 r. na adres  e-mail  jolmaz1960@o2.pl
Uczestnik obozu winien posiadać strój kąpielowy, kije do nordic walking.
Ilość miejsc na obozie sportowym jest  ograniczona, decyduje  kolejność zgłoszeń wyłącznie w wersji elektronicznej.
Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Jolanta Maźniak 609 055 131