Baner

Ogólnopolski Obóz Sportowy dla Dorosłych 50 plus 31-07 do 14-08-2021 w miejscowości Poręba Wielka.

Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2021
obozy
Komunikat Ogólnopolskiego Obozu Sportowego dla Dorosłych 50 plus
31-07 do 14-08-2021 w miejscowości Poręba Wielka gmina Niedźwiedź.

 

Do pobrania - karta zgłoszeniowa na obóz - pobierz

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” organizuje w dniach 31 lipca do 14 sierpnia 2021 r. Obóz Sportowy dla Dorosłych 50 plus z bazą w Ośrodku „Pod brzegiem” miejscowość Poręba Wielka gmina Niedźwiedź. .
Obóz jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Koordynatorem Obozu jest Antoni Szczuciński z Bielska-Białej.
W programie Obozu przewidziane są zajęcia sportowe w nordic walking oraz dla poprawy kondycji wędrówki szlakami górskimi.
Uczestnicy zobowiązani są do aktywnego udziału w programie. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę sprawność fizyczna i ogólny stan zdrowia kandydatów.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Uczestnikami obozu mogą być osoby z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym które ukończyły 50 lat i należą do jednego z Klubów Stowarzyszenia „Cross”, wraz z niezbędnymi przewodnikami.

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonych drukach formularza obozu sportowego , wypełnionych, podpisanych i potwierdzonych przez Klub i lekarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2021 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Osoby zakwalifikowane i wpisane na listę uczestników obozu do 1 lipca otrzymają potwierdzenie udziału wraz z informacjami dotyczącymi dojazdu.
Koszt udziału w obozie wynosi 700 złotych od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto wskazane przez koordynatora po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w obozie.
Zgłoszenie oznacza przysłanie w terminie podbitego przez lekarza i Klub formularza wyłącznie na adres koordynatora:
43-300 Bielsko-Biała ul. Osadnicza 6/2, Formularze przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę. .
Uwaga! Osoby z dysfunkcją wzroku do zgłoszenia dołączają ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku.
Organizator zapewnia w czasie trwania obozu:
- wyżywienie trzy posiłki dziennie
- zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 osobowych z węzłem sanitarnym
- transport w czasie trwania obozu. Dojazd i powrót z obozu na koszt uczestników.
- fachową obsługę instruktorską w czasie zajęć sportowych i wędrówek górskich
- opiekę medyczną – pielęgniarka
Obóz zaczyna się w dniu 31 lipca sobota kolacją i kończy 14 sierpnia sobota śniadaniem i prowiantem na drogę.
Celem swobodnego udziału w programie obozu uczestnicy winni posiadać strój sportowy i turystyczny

Dodatkowe informacje na temat obozu można uzyskać pod numerem
Tel. 33-814-52-77, komórka – 605-263-844 lub pisząc na adres email sadko44@wp.pl
Koordynator
Antoni Szczuciński