Baner

Obóz Sportowy w zakresie żeglarstwa SIEMIANY, 16-30.07.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021
obozy
Komunikat Organizacyjny
Obozu Sportowego w zakresie żeglarstwa
SIEMIANY, 16-30.07.2021 r.

 

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Klauzula RODO
Oświadczenie o stanie zdrowia

Program obozu

 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator  obozu : Klaudia Żelazowska , e-mail: kmzelazowska@gmail.com , nr Tel.: 602 67 56 54
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Cel:
Wyszkolenie wykwalifikowanego członka załogi jachtu żaglowego, popularyzacja żeglarstwa jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabo widzących, zapewnienie godziwego wypoczynku i rywalizacji sportowej.
 
Termin i miejsce:
Od  16-30.07.2021 r.  Pensjonat  „U Dzidka” Siemiany nr 61
Obóz rozpoczyna się w dniu 16 lipca kolacją a kończy się śniadaniem w dniu 30 lipca 2021 r.
Uczestnictwo:
W obozie mogą brać udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia „CROSS”.  Warunkiem uczestnictwa w obozie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie żeglarskim .W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego uczestnik jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia o stanie zdrowia.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.06.2020 r. na adres email : kmzelazowska@gmail.com  dołączając skan formularza zgłoszeniowego ,orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestnika ,oświadczenie o stanie zdrowia oraz oświadczenie RODO (oryginał formularzy i ksero orzeczenia uczestnik zobowiązany jest dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia obozu).
Obóz ma charakter sportowy w związku z tym każdy uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą obuwie sportowe i strój sportowy, strój kąpielowy, nakrycie głowy, okulary ochronne przed słońcem i ubiór na różne warunki pogodowe.
 
Odpłatność:
Osoby zakwalifikowane i wpisane na listę uczestników obozu do 23.06.2021 r. otrzymają potwierdzenie udziału wraz z informacjami dotyczącymi dojazdu.
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w obozie należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „CROSS” Warszawa  nr konta:73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska SA. do 5.07.2021 r.
W związku z możliwością pogorszenia się stanu epidemicznego mogą być zastosowane dodatkowe obostrzenia.
                                 
Ze sportowym  pozdrowieniem
Koordynator Klaudia Żelazowska