Baner

OBÓZ SPORTOWY W ZAKRESIE KAJAKARSTWA 6-20.08.2021

Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021
obozy
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO
OBOZU SPORTOWEGO W ZAKRESIE KAJAKARSTWA
Siemiany : od 6.08.2021 r. do 17.08.2021 r.
oraz
Sarnówek : od 17.08.2021 r. do 20.08.2021 r.
 
Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Klauzula RODO
Oświadczenie o stanie zdrowia
Szczegółowy program obozu
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator  obozu : Klaudia Żelazowska , e-mail: kmzelazowska@gmail.com , nr Tel.: 602 67 56 54
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 
CEL OBOZU:
- Wyszkolenie osad kajakowych do uprawiania kajakarstwa jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabo widzących
- Przygotowanie zawodników do udziału w zawodach z zakresu kajakarstwa osób z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym,
- Zapewnienie godziwego wypoczynku i rywalizacji sportowej.
 
Termin i miejsce:
Od 6 do 20.08.2021 r.
PENSJONAT "U DZIDKA" SIEMIANY  - do 17.08. oraz od 17.08. - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY TVP W SARNÓWKU- POKOJE 2 I 3 OSOBOWE Z PEŁNYM WĘZŁEM SANITARNYM

Uczestnictwo:
W obozie mogą brać udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia „CROSS”.  Warunkiem uczestnictwa w obozie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie żeglarskim .W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego uczestnik jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia o stanie zdrowia.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 25.06.2021 r. na adres email : kmzelazowska@gmail.com  dołączając skan formularza zgłoszeniowego ,orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestnika ,oświadczenie o stanie zdrowia oraz oświadczenie RODO (oryginał formularzy i ksero orzeczenia uczestnik zobowiązany jest dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia obozu).
Prosimy o podanie  w zgłoszeniu na obóz numeru kontaktowego.
 
Sprzęt:
Organizator zapewnia nowoczesne lekkie kajaki płaskodenne z wewnętrznym kilem, ergonomiczne wiosła oraz sprzęt ratunkowy oraz fachową kadrę instruktorską. Osoby  nie umiejące pływać zobowiązane będą do pływania z założonym na sobie sprzętem ratunkowym.
Obóz ma charakter sportowy w związku z tym każdy uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą obuwie sportowe i strój sportowy, strój kąpielowy, nakrycie głowy, okulary ochronne przed słońcem i ubiór na różne warunki pogodowe.
 
Odpłatność:
Osoby zakwalifikowane i wpisane na listę uczestników obozu 2.07.2021r. otrzymają potwierdzenie udziału wraz z informacjami dotyczącymi dojazdu.
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w obozie należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „CROSS” Warszawa  nr konta:73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska SA. do 10.07.2021
W związku z możliwością pogorszenia się stanu epidemicznego mogą być zastosowane dodatkowe obostrzenia.
 
UWAGI KOŃCOWE
Bezpośrednio po obozie zostaną rozegrane Ogólnopolskie zawody w kajakarstwie w dniach 20-23.08.2021 r.
Koordynator
Klaudia Żelazowska