Baner

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA STOWARZYSZENIA „CROSS” W SZACHACH 01 – 11.06.2021 r. w WągrowiecU

Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2021
zawody
KOMUNIKAT
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW STOWARZYSZENIA „CROSS” W SZACHACH
 
I. Termin i miejsce
Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w Szachach odbędą się w dniach
01 – 11.06.2021 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN
62-100 Wągrowiec, ul. Jeziorna 16.
Przyjazd 01.06.2021 (od kolacji). Wyjazd po śniadaniu 11.06.2021 r.
 
II . Organizator
Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”, a koordynatorem Pani Józefa Spychała (tel. 509-816-704, xmysza@o2.pl).
Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i PFRON.
 
III. Cel turnieju
Popularyzacja gry w szachy, podniesienie poziomu sportowego, krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku, wyłonienie najlepszych klubowych drużyn Stowarzyszenia „Cross”.
IV. Uczestnictwo
W Mistrzostwach mają prawo startu drużyny, które uczestniczyły
w Drużynowych Mistrzostwach Polski w roku 2020 tj.: „Łuczniczka” Bydgoszcz, „Jantar” Gdańsk, „Tęcza” Poznań,  „Warmia i Mazury” Olsztyn i „Zryw” Słupsk oraz  „Atut” Nysa, „Lajkonik” Kraków, „Omega” Łódź, , „Podkarpacie” Przemyśl, „Syrenka” Warszawa. Rezerwowy Klub: „Cross” Jastrzębie.
W turnieju biorą udział drużyny składające się z 4 zawodników (w tym junior lub kobieta) + rezerwowy + trener lub opiekun - w sumie 6 osób posiadających uprawnienia do gry w Mistrzostwach. Organizator ma prawo dopuścić do startu drużynę w 3 osobowym składzie.
Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku oraz członkostwo w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”. Wymagane ksero orzeczenia.
Zgłoszenia do mistrzostw prosimy przesyłać do dnia 17.05.2021 na adres mailowy: xmysza@o2.pl z podaniem imienia, nazwiska, stopnia niepełnosprawności, kategorii i numeru pesel. Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
V. Wpisowe
Wpisowe wynosi 200 zł za osobę (również za opiekuna osoby całkowicie niewidomej). Opłatę należy wnieść na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa do PZSzach wynosi 27 zł za zawodnika.
 
VI. System rozgrywek
System kołowy na dystansie 9 rund, czas gry – 90 minut + 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Obowiązują przepisy gry PZSzach i FIDE przystosowane dla niewidomych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zabrania kompletu szachów brajlowskich i zegara elektronicznego oraz ksero orzeczenia. Organizator zapewnia kilka zegarów elektronicznych.
 
VII. Odprawa techniczna
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do udziału w odprawie technicznej w dniu 01.06.2021 r. o godz. 2000.

Nagrody: puchary, medale, nagrody finansowe i rzeczowe.
 
                                                                                                                 KOORDYNATOR
                                                                                                                   Józefa Spychała