Baner

KOMUNIKAT INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW STOWARZYSZENIA „CROSS” W SZACHACH 06 – 16.05.2021 r. Wągrowiec

Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2021
zawody
KOMUNIKAT
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW STOWARZYSZENIA „CROSS” W SZACHACH
 
I. Termin i miejsce
Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w Szachach odbędą się w dniach
06 – 16.05.2021 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN
62-100 Wągrowiec, ul. Jeziorna 16.
Przyjazd 06.05.2021 (od kolacji). Wyjazd po śniadaniu 16.05.2021 r.
 
II . Organizator
Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”, a koordynatorem Pani Józefa Spychała (tel. 509-816-704, xmysza@o2.pl).
 
III. Cel turnieju
Popularyzacja gry w szachy, podniesienie poziomu sportowego, krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku, wyłonienie mistrza Stowarzyszenia „Cross”.
 
IV. Uczestnictwo
W Mistrzostwach mają prawo startu zawodnicy zaliczani do I lub II grupy inwalidzkiej z tytułu utraty wzroku lub posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  z  tytułu  wzroku.
Zgłoszenia do mistrzostw prosimy przesyłać do dnia 23.04.2021 na adres mailowy: xmysza@o2.pl z podaniem imienia, nazwiska, stopnia niepełnosprawności, kategorii i daty urodzenia. Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
V. Wpisowe
Wpisowe wynosi 200 zł za osobę (również za opiekuna osoby całkowicie niewidomej). Opłatę należy wnieść na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa do PZSzach wynosi 27 zł za zawodnika.
 
VI. System rozgrywek
System szwajcarski na dystansie 9 rund, czas gry – 90 minut + 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Obowiązują przepisy gry PZSzach i FIDE przystosowane dla niewidomych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zabrania kompletu szachów brajlowskich i zegara elektronicznego oraz ksero orzeczenia. Organizator zapewnia kilka zegarów elektronicznych.
 
VII. Odprawa techniczna
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do udziału w odprawie technicznej w dniu 06.05.2021 r. o godz. 2000.

Nagrody: puchary, medale, nagrody finansowe i rzeczowe.
 
                                                                                                                 KOORDYNATOR
                                                                                                                 Józefa Spychała