Baner

Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” kobiet w szachach 06-16.05.2021 r. Wągrowiec

Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2021
zawody

 Komunikat Organizacyjny

Mistrzostw Stowarzyszenia „Cross” kobiet w szachach

I. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” Warszawa

Koordynatorem zawodów jest: Józefa Spychała, telefon: 509-816-704, e-mail: xmysza@o2.pl   

II. Termin i miejsce:

06-16.05.2021 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN 62-100 Wągrowiec, ul. Jeziorna 16.

III. Uczestnictwo:

W mistrzostwach mogą wziąć udział zawodniczki niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

IV. Wpisowe:

Zawodniczki i przewodnicy dla 100% niewidomej zawodniczki płatne po 200 zł/osobę.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub w wyjątkowych sytuacjach gotówką u koordynatora. Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi na odprawie technicznej. Bez dokonania powyższej opłaty zawodniczka nie będzie dopuszczona do zawodów. Opłaty klasyfikacyjne: 20 zł (PZSzach).

 V. System rozgrywek:

Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo gry 1,5 h + 30 sekund za każde wykonane posunięcie.

VI. Nagrody:

puchary, medale, nagrody finansowe i rzeczowe.

VII. Zgłoszenia

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 23.04.2021 r. na adres e-mail: xmysza@o2.pl z podaniem imienia i nazwiska, rodzaju niepełnosprawności i rankingu zawodniczki oraz danych przewodnika.

VIII. Pozostałe zagadnienia:

Przyjazd od kolacji w dniu 06.05. godz. 18.00, wyjazd po śniadaniu w dniu 16.05.2021 r.

Zawodniczki powinny posiadać szachy brajlowskie, zegar elektroniczny (organizator będzie miał kilka zegarów) oraz ksero aktualnego orzeczenia o stopnia niepełnosprawności - koniecznie wersja papierowa, którą prosimy o pozostawienie organizatorowi.

 

Odprawa techniczna 06.05.2021 r. o godzinie 20.00.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Józefa Spychała