Baner

Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w biegu na dystansie 5 km 12-14.11.2020 r. BYDGOSZCZ

Ostatnia modyfikacja: 5 października 2020
zawody
Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w biegu na dystansie 5 km
12-14.11.2020 r. BYDGOSZCZ
Formularz zgłoszeniowy - pobierz
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie
Zgłoszenia:
Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach powinni się zgłosić w terminie
do 20.10 2020 r. do koordynatora Krzysztof Badowski tel. 694 437 113 e-mail kbadowski@vp.pl oraz Tomasz Chmurzyński 695025039,
Ilość miejsc noclegowych dla grupy jest ograniczona.
Zgłoszenie po 20-10-2020 będzie skutkowało tym, że zawodnik nie będzie miał noclegu, finansowany przez Stowarzyszenie CROSS.
Wpisowe w wysokości 40,00pln. przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy, płatne u koordynatora przed rozpoczęciem zawodów.
Zakwaterowanie :
Hotel Akor Bydgoszcz ulica Ludwikowo 1

Regulamin
Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Biegu na 5 km
I. Cel imprezy:
1. Wyłonienie najlepszego zawodnika w biegu na 5 km w kat. B1 i B2 .
2. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
3. Integracja osób niepełnosprawnych .
4. Promocja zdrowego stylu życia.
II. Organizator/ Współorganizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących CROSS w Warszawie
Współorganizator: Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizyczne Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Łuczniczka w Bydgoszczy
III. Termin i miejsce:
12-14.110-2020 r., Bydgoszcz
Przyjazd 12.11.2020 kolacja 18:00 odprawa techniczna 19:00
W zawodach mogą wziąć udział:
1. Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
2. Kobiety , Mężczyźni, kategoria B1 (T11)– osoby 100% niewidome z przewodnikiem.
Uwaga: Zawodnicy którzy posiadają szczątek wzroku i chcą być klasyfikowani
w kategorii B1(T11) niewidomych muszą posiadać aktualną klasyfikację sportową międzynarodową wydaną przez lekarza okulistę
3. Kobiety , Mężczyźni , kategoria B2 (T12) – startujące samodzielnie.
Osoby te mogą korzystać z pomocy drugiej osoby przewodnika lub wolontariusza na koszt własny.
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej - aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku orzeczenie PCPR (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności) lub o przyznaniu orzeczenie I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.
IV. Badania lekarskie:
Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
V. Postanowienia końcowe:
1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
2. Pisemne protesty przyjmuje przedstawiciel CROSS w dniu odbywania się zawodów.
UWAGA!  W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 rozgrywki będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).Zawody mogą zostać odwołane gdy wystąpi zagrożenie epidemiologiczne.

Koordynator zadania
Krzysztof Badowski