Baner

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Showdown 2020 III Memoriał Michała Wrzesińskiego Bydgoszcz, 1-5.10.2020

Ostatnia modyfikacja: 16 września 2020
zawody
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Showdown 2020
III Memoriał Michała Wrzesińskiego
Bydgoszcz, 1-5.10.2020
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
 
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.   
 
Koordynator zawodów: Sebastian Michailidis, telefon: 665 196 985, mail: michailidis1988@gmail.com
 
Sędzia główny zawodów: Sebastian Michailidis
 
Cel:
 • Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku;
 • Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
 • Popieranie sportowego współzawodnictwa;
 • Upamiętnienie Michała Wrzesińskiego – trenera, sędziego, propagatora Showdown w Polsce;
 • Wyłonienie zwycięzców Pucharu Polski w Showdown 2020 – III Memoriału Michała Wrzesińskiego.
 
Termin i miejsce:
1-5.10.2020, Bydgoszcz, Hotel Akor, ul. Ludwikowo 1.
 
Uczestnictwo:
 • Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia „Cross”;
 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • Prawo startu w zawodach ma każdy Klub Sportowy „Cross” prowadzący aktywną sekcję Showdown;
 • W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do zmniejszenia reprezentacji poszczególnych startujących w zawodach klubów;
 • Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (Rakieta, Rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.
 
Zgłoszenia:
 • Zgłoszenia należy wysłać do dnia 24 września 2020 (czwartek);
 • Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL7NBIYThyr-CTNJzdvl_cZE7t4VCXRtCLAiPC5badcy9foA/viewform  
 • Po zamknięciu naboru, zgłoszenia będą weryfikowane w Klubach;
 • Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest przywieść na zawody kopię aktualnego orzeczenia;
 • Zawodnicy, którzy nie przywiozą kopi swojego orzeczenia nie zostaną dopuszczeni do gry;
Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 
Wpisowe:
 • Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr
  73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. (należy okazać dowód wpłaty) lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 • Opłata startowa wynosi 40 zł dla osób niepełnoletnich oraz 80 zł dla pozostałych uczestników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;
 • Opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty.
System rozgrywek:
 • W trakcie turnieju obowiązuje regulamin IMP Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross”;
 • W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;
 • System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej.
 
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się po kolacji w dniu przyjazdu.
 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
Koordynator:
Sebastian Michailidis
665 196 985
michailidis1988@gmail.com