Baner

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Z CIEMNOŚCI NA SPORTOWY OLIMP

Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca 2020
komunikaty
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Z CIEMNOŚCI NA SPORTOWY OLIMP

 

I.      Organizator
 • Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „ŁUCZNICZKA” w Bydgoszczy;
 • Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Konkursu 1/2019 pn. „Kierunek Aktywność”.
II.     Cele
 • Przeprowadzenie w 2020 r. cyklu pięciu imprez, zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w następujących dyscyplinach: showdown, warcaby 100-polowe, triathlon, nordic walking oraz bowling;
 • Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku;
 • Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
 • Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami.
III     Uczestnictwo
 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem stwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku;
 • W turniejach mogą brać udział zawodnicy z całej Polski;
 • Warunkiem niezbędnym do brania udziału w projekcie jest podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianiu wizerunku (RODO) oraz Oświadczenia uczestnika, a także Ankiety o stanie zdrowia.
IV.    Zakwaterowanie i wyżywienie
 • W trakcie trwania imprez sportowych wszystkim uczestnikom zapewnione będzie zakwaterowanie oraz wyżywienie.
V.     Nagrody
 • We wszystkich organizowanych w ramach projektu turniejach dla trzech najlepszych osób z każdej kategorii startowej przewidziane są nagrody rzeczowe.
VI.    Informacje dodatkowe
 • Ilość miejsc ograniczona;
 • Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zawodów zaplanowanych w ramach projektu ukazywać się będą sukcesywnie na stronie www.łuczniczka.org.pl, a także dostępne one będą w biurze KSN Łuczniczka ul. Krasińskiego 3A w Bydgoszczy oraz u koordynatorów poszczególnych imprez.
 • Wszelkie pytania prosimy kierować na luczniczka.bydgoszcz@wp.pl oraz pod nr tel. 728-914-442 (poniedziałek-czwartek, godz. 09:00-15:00).
 • Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, planowane terminy turniejów, zawodów sportowych mogą ulec zmianie lub poszczególne imprezy mogą zostać całkowicie odwołane.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd KSN Łuczniczka