Baner

Ogólnopolski Obóz Sportowy dla Dorosłych 50 + 01-15.08. 2020 - Kalnica – Bieszczady

Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2020
obozy
Komunikat Ogólnopolskiego
Obozu Sportowego dla Dorosłych 50 +  
01-15 sierpnia 2020
w miejscowości  Kalnica – Bieszczady
 
Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy Kalnica
Klauzula RODO
 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” organizuje w  dniach 1 do 15 sierpnia 2020 r. Obóz Sportowy dla Dorosłych 50+  z bazą w Centrum Wypoczynkowo Konferencyjnym „Bogdanka” miejscowość Kalnica – Bieszczady (między Cisną a Wetliną).
Koordynatorem Obozu jest Antoni Szczuciński z Bielska-Białej.
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 
W programie Obozu przewidziane są zajęcia sportowe oraz wędrówki szlakami górskimi. 
Uczestnicy zobowiązani są do aktywnego  udziału w programie. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę sprawność fizyczna i ogólny stan zdrowia  kandydatów. 
Liczba miejsc jest ograniczona.  
Uczestnikami obozu mogą być osoby z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym które ukończyły 50 lat i należą do jednego z Klubów Stowarzyszenia „Cross”, wraz z niezbędnymi przewodnikami.  
 
Zgłoszenia należy dokonywać na załączonych  drukach formularza  obozu sportowego,  wypełnionych, podpisanych i potwierdzonych przez Klub i lekarza w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2020 r.   Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Osoby zakwalifikowane i  wpisane na listę uczestników obozu do 1 lipca otrzymają potwierdzenie udziału  wraz z informacjami dotyczącymi dojazdu.   
Koszt udziału w obozie wynosi 650 złotych od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto  wskazane przez koordynatora po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w obozie.
 
Zgłoszenie oznacza przysłanie w terminie  podbitego przez  lekarza i Klub    formularza   wyłącznie na adres koordynatora: 43-300 Bielsko-Biała ul. Osadnicza 6/2, Formularze przesłane   drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę. Uwaga! Osoby z dysfunkcją wzroku do zgłoszenia dołączają ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 
Organizator zapewnia  w czasie trwania obozu:
-  wyżywienie trzy posiłki dziennie
- zakwaterowanie w pokojach  3 i 4 osobowych  z węzłem sanitarnym
-   transport na terenie Polski  w czasie trwania obozu. Dojazd i powrót z obozu na koszt uczestników.
- fachową obsługę instruktorską w czasie zajęć sportowych i wędrówek górskich
- opiekę medyczną – pielęgniarka
Obóz zaczyna się w dniu 1 sierpnia sobota  kolacją i kończy 15 sierpnia sobota  śniadaniem  i prowiantem na drogę.
Celem swobodnego udziału w programie obozu uczestnicy winni posiadać strój sportowy i turystyczny
Dodatkowe informacje na temat obozu można uzyskać pod numerem
 Tel.   33-814-52-77, komórka – 605-263-844 lub pisząc na adres email sadko44@wp.pl      
 
Koordynator
Antoni Szczuciński