Baner

Ogólnopolski Obóz Sportowy - SUWAŁKI , 17 - 31.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2020
obozy
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolskiego Obozu Sportowego
SUWAŁKI , 17 -  31.07.2020 r.
 
Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Klauzula RODO
Oświadczenie o stanie zdrowia
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator obozu: Alicja Pogorzelska, tel. 697 131 949, mail: ksbialystok@piasta.pl
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród uczestników.
 
Termin i miejsce:
17  -  31.07.2020 r. Suwałki  Hotel "Hańcza" ul. Wojska Polskiego 2
Obóz rozpoczyna się w dniu 17.07.2020 r. kolacją a kończy obiadem w dniu 31.07.2020 r.
 
Uczestnictwo:
W obozie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia CROSS z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia na załączonym formularzu (do pobrania ze strony „Cross”), potwierdzonym przez klub wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia należy przesłać do dnia 20.06.2020 r. na adres: ksbialystok@piasta.pl .
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy uczestnik biorący udział w obozie zobowiązany jest posiadać kije do nordic walking lub warcaby.
 
Odpłatność:
Odpłatność za udział w obozie dla uczestnika (w uzasadnionych przypadkach dla przewodnika) wynosi 600 zł.
Wpłaty należy dokonywać  na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz  oryginały dokumentów wraz z ksero orzeczenia należy dostarczyć na rozpoczęciu obozu.
Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie  CROSS
Bliższych informacji udziela Alicja Pogorzelska tel. 697 131 949
                                                               
Ze sportowym pozdrowieniem
Alicja Pogorzelska