Baner

Puchar Polski w Kręglach Klasycznych - Puck 3-6.10.2019

Ostatnia modyfikacja: 14 sierpnia 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Puchar Polski w Kręglach Klasycznych dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

Puck 03-06 października 2019r.

 

Organizator:

Organizatorem Pucharu Polski jest Stowarzyszenie „Cross” oraz  Sekcja Niepełnosprawnych  Niewidomych i Słabowidzących PZK.

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Koordynator zawodów: Wojciech Puchacz, mail atut-nysa@wp.pl

 

Sędzia główny zawodów: Eugeniusz Bernat

 

Cel:

Wyłonienie zwycięzców w Pucharze Polski w kategoriach B1,B2,B3 wśród kobiet i mężczyzn

Wyłonienie zwycięzców w  kategoriach B1,B2,B3 wśród  kobiet i mężczyzn

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Termin i miejsce:

Zawody odbędą się w Pucku w dniach:03-06.10.2019 r

Zawody :Kręgielnia Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ul.Lipowa 3 C,80-100 Puck

Zakwaterowanie i wyżywienie: „Dom Żeglarza”-HOM ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck

 

Uczestnictwo:

Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Pucharze Polski muszą posiadać ważne licencje PZK.W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności). Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową/bez ważnych badań zawodnicy nie będą dopuszczeni do gry/.

 

Wpisowe:

Opłata za start w Pucharze Polski-40zł/wpłaty u koordynatora/

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: Santander Bank Polska S.A.  73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w Pucharze Polski należy przesyłać do dnia 15.09.2019r. na adres mailowy atut-nysa@wp.pl. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

 

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAWODNICY STARTUJĄCY W PUCHARZE POLSKI

 

Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 03.10.2019r. godz. 20.00 w hotelu .

 

Warunki gry:

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS oraz Regulaminem SN NiS PZK.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.

System gry:4 x 30 rzutów . W czwartek rozpoczną się bloki startowe. Bardzo proszę zawodników, którzy przyjadą wcześniej o informację w zgłoszeniu i zgodę na start w czwartek. Starty planowane od godz. 15.00.

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 30.09.2019r.

Turniej ogólnopolski będzie zaliczany do rankingu CROSS, natomiast wyniki Pucharu Polski będą zaliczane do rankingu SN NiS PZK.

W sobotę rozegrane zostaną gry finałowe – uzależnione od ilości zgłoszeń. Szczegóły gier zostaną podane podczas odprawy technicznej.

 

Nagrody:

Zwycięzcy Pucharu Polski otrzymają puchar oraz medale

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary /turniej CROSS/.

 

Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

 

Koordynator

Wojciech Puchacz

Tel 603-595-593

SN NiS PZK Joanna Staliś

tel. 600-523-621