Baner

Ogólnopolski Turniej Warcabowy im. Ludwika Hutnera - Krynica Morska  2-9.09.2019

Ostatnia modyfikacja: 31 maja 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej Warcabowy im. Ludwika Hutnera

Krynica Morska  2-9.09.2019

WYNIKI TURNIEJU NA ŻYWO

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów:

Maksymowicz Janina, telefon: 667 507 800; mail: elcross.elblag@wp.pl

Sędzia główny zawodów: Leon Miklosik

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

 

Termin i miejsce:

02 – 09.09.2019 r.     

Ośrodek Wypoczynkowy "LUXUS", 82-120   Krynica Morska, ul.  Żołnierska 8

Przyjazd uczestników na kolację 02.09.2019

Ostatnim posiłkiem będzie obiad  w dniu 09.09.2019

 

Dojazd do Krynicy Morskiej PKS-em z Gdańska lub Elbląga.

Transport z Dworca PKS Krynica Morska do Ośrodka Wypoczynkowego „Luxus” zapewnia Ośrodek

Kontakt telefoniczny do  Ośrodka : 603 780 097.

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

należy przesłać do dnia 15.08.2019 r. na adres email: elcross.elblag@wp.pl lub listownie na adres: Elbląski Klub Sportowy „Elcross”, 82-300 Elbląg, ul. Traugutta 38.

Zgłoszeń telefonicznych nie przyjmujemy.

W zgłoszeniu prosimy podać:  imię , nazwisko i numery PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wpisowe:

Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 140 zł.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

 

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany  Systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund

po 90 minut na partię dla każdego zawodnika.

Zawodnicy grający białymi zapewniają całość sprzętu do gry.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej

 

Odprawa techniczna:

W dniu  02.09.2019 r.                                           

 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

                                                             

Koordynator   Janina Maksymowicz