Baner

Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski kobiet w Warcabach Stupolowych - Sękocin, 2-11.06.2019

Ostatnia modyfikacja: 15 kwietnia 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Finału Indywidualnych Mistrzostw Polski kobiet w Warcabach Stupolowych

Sękocin  2-11.06.2019

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019”.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator – Wacław Morgiewicz, tel. 603 198 909, email ksbialystok@piasta.pl

Sędzia główny - Arkadiusz Biadasiewicz 

 

Termin i miejsce:

2-11.06.2019, Hotel "Groman" 05-090 Sękocin Stary, Al. Krakowska 76

Dojazd z dworca centralnego w Warszawie tramwajami Nr. 7 i 9 w stronę zachodnią do końca, następnie autobusami nr. 701, 721, 728 i wysiąść na przystanku Sękocin Stary.

 

Cele turnieju:
Wyłonienie najlepszych zawodników,

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie warcabów  jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Uczestnictwo:

W finale prawo udziału mają: trzy medalistki z 2018, t.j. Ewa Wieczorek, Barbara Wójcik, Teresa Bonik oraz zawodniczki, które zakwalifikowały się z półfinału, tj. Wentowska Barbara, Jakubaszek Władysława, Szela Dorota, Skonieczna Grażyna, Grabska Ewa, Dapkiewicz Petronela, Górzna Maria, Borowiec Teresa, Maćkowiak Hanna.

Zawodniczki rezerwowe: Malcer Joanna,  Lauferska Urszula.

Koszt udziału 180 zł.  od zawodniczki. Osoby które brały udział w półfinale mogą wpłacić kwotę pomniejszoną o 80 zł. Wpisowe należy wpłacić na konto Stowarzyszenia CROSS. Potwierdzenie przelewu przedstawić na odprawie technicznej lub wpłacić u koordynatora.

Przewodnicy dla osób całkowicie niewidomych jw.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem kołowym  na dystansie 11 rund, tempo gry 2 h dla zawodniczki. Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają; puchary i medale.

 

Zgłoszenia:

Potwierdzenie udziału do dnia 15.05.2019 r. zgłaszają Zarządy klubów zakwalifikowanych zawodniczek  na adres koordynatora email ksbialystok@piasta.pl

Każdy zawodnik zobowiązany jest o przedstawienie  aktualnego orzeczenia potwierdzającego dysfunkcje wzroku.

 

Pozostałe zagadnienia:

Przyjazd zawodników w godzinach popołudniowych 02.06.2019 r.

Wyżywienie od kolacji w dniu 02.06.2019 r. do śniadania 11.06.2019 r.

Zawodnicy powinni posiadać warcaby.

 

Odprawa techniczna 02.06.2019. o godzinie 20.00.

 

Bliższych informacji udziela Wacław Morgiewicz tel. 603 198 909

Koordynator zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Wacław Morgiewicz