Baner

Obóz sportowy w zakresie warcab i nordic walking - Suwałki, 2-14.08.2019

Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2019
obozy

Komunikat organizacyjny

obozu sportowego w zakresie warcab i nordic walking

Suwałki, 2-14.08.2019

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących  „Cross”.

 

Koordynator:

Alicja Pogorzelska

 

Termin i miejsce:

02-14.08.2019, 16-400 Suwałki ul. Wojska Polskiego 2

Obóz rozpoczyna się w dniu 02.08.2019  r. - kolacją

kończy się śniadaniem w dniu 14.08.2019 r.

 

Cele szkolenia

Popularyzacja gry w warcaby stupolowe i nordic walking.

 

Uczestnictwo:

W szkoleniu mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu

znacznym i umiarkowanym.

 

Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 500 zł

Odpłatność za przewodnika dla osób całkowicie niewidomych jak wyżej, dla innych przewodników

odpłatność wynosi 800 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Zachodnim WBK S.A. numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na rozpoczęciu szkolenia.

Istnieje możliwość wpłaty u koordynatora.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na formularzu pobranym ze strony „Cross” potwierdzonym przez klub należy przesłać do dnia 10.07.2019 r. na adres klubu IKS "Victoria":

15-025 Białystok ul. Kraszewskiego 26/2

lub na adres  e-mail   ksbialystok@piasta.pl

Każdy uczestnik szkolenia winien posiadać warcaby oraz kije do nordic walking .

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pobierz

Ilość miejsc na obozie szkoleniowym ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS

Bliższe  informacje udzielane są pod nr. tel. 603 198 909

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Alicja Pogorzelska