Baner

Ogólnopolski Turniej w warcabach - Sielpia, 9-16.06.2019

Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych Sielpia 2019

9-16 czerwca 2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Władysław Hudziec, mail: skskielce@op.pl telefon: 609 523 560

Sędzia główny zawodów: Jan Chrząszcz

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Popieranie sportowego współzawodnictwa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

 

Termin i miejsce:

9-16 czerwca 2019, Kompleks Turystyczno-Wypoczynkowy Kuźnica, ul. Spacerowa 1, 26-200 Sielpia Wielka

 

Uczestnictwo:

W Ogólnopolskim Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych mają prawo gry zawodnicy i zawodniczki ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjazd zawodnika wraz z przewodnikiem.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników (imiona, nazwiska i numery PESEL zawodników i przewodników) proszę przesyłać na adres: skskielce@op.pl do 10.05.2019 r. 

 

Wpisowe:

Odpłatność dla uczestnika wynosi 160 zł:

- wpisowe 140 zł płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej,

- 20 zł przeznaczone na nagrody dla najlepszych zawodników płatne gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

rozgrywka warcabów na dystansie 9 rund z czasem T90 na każdego zawodnika. Zawodnicy grający białymi zapewniają całość sprzętu do gry.

 

Odprawa techniczna:

09.06.19 – niedziela, godz. 20.00

 

Dodatkowe informacje:

dojazd busem lub autobusem z dworca kolejowego w Kielcach w stronę Końskich. Należy wysiąść na przystanku Sielpia Wielka.                                                               

 

Koordynator

Władysław Hudziec