Baner

Mistrzostwa Polski w zakresie Nordic walking - Puszczykowo, 23-26.05.2019

Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

 Mistrzostwa Polski w zakresie Nordic walking – etap Puszczykowo

 Puszczykowo 23-26.05.2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów:  Lidia Piechowicz, tel. 693 475 770 , mail: lidiapiechowicz@o2.pl

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019”.

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie nordic walking jako dyscypliny sportu dostępnej dla  osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Termin i miejsce:  23.05 – 26.05.2019  - trasa na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

 Noclegi i wyżywienie - Internat LO Puszczykowo ul Żupańskiego 2 /stacja PKP Puszczykówko/

Puszczykowo i Puszczykówko   to miejscowości przy trasie kolejowej Poznań – Wrocław  

 

Uczestnictwo: w zawodach Nordic Walking „Korona Zachodu” organizator Klub „Marsz Po Zdrowie” Poznań

Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Stowarzyszenia „Cross” posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia  potwierdzone przez Kluby zrzeszone w Stowarzyszeniu „Cross”. należy przesłać na  adres koordynatora  pocztą  /Lidia Piechowicz 61-245 Poznań os Rusa 6/57 lub mailem  /lidiapiechowicz@o2.pl/ do 15.05.2019

W zgłoszeniu proszę o podanie następujących danych osobowych

 Imię i nazwisko zawodnika lub przewodnika, pesel, stopień niepełnosprawności, grupa startowa/B1,B2 lub B3/ nazwy klubu, godz. przyjazdu i wyjazdu uczestnika, kserokopia orzeczenia /na odprawie technicznej/

System rozgrywek:

Dystans: 5 km. Grupy startowe : mężczyźni B3.B2.B1 kobiety : B3.B2.B1

 

Wpisowe:

Udział własny zawodnika, a także przewodnika-pilota w kwocie 60 zł + opłata za pakiet startowy  20 zł. płatny przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.  

Odprawa techniczna: w czwartek 23.05. po obiadokolacji

                                                               

Koordynator

Lidia Piechowicz