Baner

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Brydżu sportowym - Duszniki Zdrój, 10-13.05.2019

Ostatnia modyfikacja: 2 kwietnia 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Brydżu sportowym

Duszniki-Zdrój, 10-13.05.2019

 

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Józef Plichta, mail: jozefplichta1958@gmail.com,

telefon: 721 019 087

Sędzia główny zawodów: Sławomir Zimniak

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019”.

 

Cel:

Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski w brydżu.

Popularyzacja brydża

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

 

Termin i miejsce: Zakwaterowanie i wyżywienie w Willi Scandia ul. Chopina 6, 57-340 Duszniki-Zdrój. Wyżywienie od kolacji 10.05.2019 do śniadania 13.05.2019.

 

Uczestnictwo: Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty  wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Przewodnicy tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem. Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej.

 

Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko za pośrednictwem klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”

na adres jozefplichta1958@gmail.com do dnia 25.04.2019. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, PESEL i  stopień niepełnosprawności.

 

Wpisowe: Wpisowe w wysokości 60 zł od każdego uczestnika płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek: Mistrzostwa zostaną rozegrane w czterech sesjach. Po dwóch sesjach nastąpi podział na finał A i finał B. Zapis maksymalny.

 

Odprawa techniczna: Odprawa techniczna odbędzie się 10.05.2019 o godz. 20.00.

                                                               

Koordynator

Józef Plichta