Baner

Szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera "Pomocna dłoń"

Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2019
szkolenia

PROJEKT „POMOCNA DŁOŃ” - szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera

 Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na dwie edycje szkolenia z zakresu obsługi smartfonu i komputera. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się i w dostępie do informacji.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szkolenie składa się z czterech tygodniowych zjazdów organizowanych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zjazdy przeprowadzane będą w Hotelu „Groman”, Al. Krakowska 76 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn (www.groman.pl). Poniżej znajdują się terminy zjazdów w poszczególnych edycjach. Prosimy o zapisywanie się na jedną z edycji, gdyż szkolenie przewiduje cykl 4 tygodniowych zjazdów.

Edycja nr 1

Zjazd numer 1)  27.04 - 04.05.2019

Zjazd numer 2)  01.06 - 08.06.2019

Zjazd numer 3)  29.06 - 06.07.2019

Zjazd numer 4)  27.07 - 03.08.2019

lub

Edycja nr 2

Zjazd numer 1) 04.05 - 11.05.2019

Zjazd numer 2) 22.06 - 29.06.2019

Zjazd numer 3) 20.07 - 27.07.2019

Zjazd numer 4) 17.08 - 24.08.2019

 

Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich czterech zjazdach. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionymi terminami zjazdów i upewnienie się czy będą mogli Państwo wziąć udział w całym cyklu spotkań. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności osoby będą usuwane z listy uczestników bez prawa powrotu do projektu.

Organizator zastrzega, że osobom które zostaną usunięte z projektu lub same zrezygnują z dalszego udziału w szkoleniu nie będzie zwracana opłata za udział.

 

Każdy z uczestników projektu musi spełniać następujące warunki: być osobą pełnoletnią, być osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku i posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie, być członkiem Stowarzyszenia „Cross”

Uwaga: Każdy beneficjent zobowiązany jest do przywiezienia na szkolenie swojego smartfonu z systemem Android w wersji nie niższej niż 5.0 lub iOS. Mile widziani będą uczestnicy z własnym sprzętem komputerowym (laptop) i oprogramowaniem (system operacyjny Microsoft Windows 8 lub wyższy).

 

Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu (z pieczęcią klubową potwierdzającą przynależność do jednego z klubów Stowarzyszenia Cross i podpisem osoby upoważnionej z klubu) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu wzroku, klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych, oświadczeniem beneficjenta ostatecznego projektu „Pomocna dłoń” oraz danymi szczegółowymi uczestnika należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross” w Warszawie najpóźniej do 10 kwietnia 2019 r. Komplet dokumentów zgłoszeniowych można dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross”: osobiście lub pocztą tradycyjną. Adres biura Stowarzyszenia „Cross”: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.

O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby, które nie brały udziału w projekcie „Smartfon bez tajemnic” realizowanym w roku 2018/19. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych. Koordynator projektu skontaktuje się  wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

Odpłatność za udział w szkoleniu „Pomocna dłoń” wynosi 500,00 zł od uczestnika (łącznie za 4 zjazdy). Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu udziału w szkoleniu w ciągu 3 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany przez koordynatora projektu. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.

 Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Pomocna dłoń” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.

Koordynatorem projektu jest Pan Adam Dzitkowski.

Telefon kontaktowy do koordynatora: 519-572-681

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z koordynatorem lub mailowo pod adresem: ania@cross.org.pl .

W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Pomocna dłoń” .

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

ogłoszenie o projekcie - pobierz

formularz zgłoszeniowy - pobierz

oświadczenie - pobierz

dane szczegółowe uczestnika - pobierz

klauzula RODO - pobierz

 

Ramowy program szkolenia „Pomocna dłoń”:

Smartfon

Ogólne zagadnienia dotyczące mobilnych systemów operacyjnych

Podstawy nawigacji po systemie

Korzystanie z ułatwień dostępu ze szczególnym uwzględnieniem programów powiększających oraz udźwiękawiających.

Korzystanie z podstawowych funkcji telefonu (dzwonienie, sms, kontakty)

Omówienie zasad korzystania z kont Gmail (Android) oraz Apple ID (IOS)

Obsługa sklepów "Sklep Play" oraz "App Store" - przeglądanie zawartości, pobieranie oraz instalowanie aplikacji na telefon

Zaawansowana konfiguracja oraz personalizacja telefonu

Korzystanie z poczty elektronicznej

Korzystanie z komunikatorów (Skype WhatsApp, Messenger itp.)

Korzystanie z przeglądarki internetowej

Korzystanie z aplikacji do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych (BilKom, Jakdojadę, E-podróżnik)

Korzystanie z nawigacji

Robienie zakupów z wykorzystaniem aplikacji

 

Komputer

Podstawowa obsługa systemu Windows 10

Omówienie aplikacji (poczta, kalendarz, kontakty) ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji z urządzeniami mobilnymi

Omówienie usług chmurowych ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji z telefonem

Korzystanie z przeglądarki internetowej, z uwzględnieniem synchronizacji między urządzeniami

Korzystanie z poczty elektronicznej

Omówienie ogólnych zasad korzystania z pakietu Office 365 ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji między urządzeniami i korzystania z chmury OneDrive

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!!