Baner

Ogólnopolskie Zawody w Bowlingu, 9-12.05.2019, Tarnów

Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolskie Zawody Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu

9-12.05.2019 r. Tarnów

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów:

Kazimierz Curyło , tel.  608 205 033,  tarnowpogorze1@wp.pl

Sędzia główny zawodów: Irena Curyło

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie bowlingu, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Termin i miejsce:

9-12.05.2019 r. Tarnów

Miejsce zawodów:

KWAZAR BOWLING CLUB, Al. Tarnowskich 69, 33-100 Tarnów, http://www.kwazarbowling.pl/

Miejsce zakwaterowania:

HOTEL TARNOVIA, ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów  http://www.hotel.tarnovia.pl/  

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2019 r.

na adres tarnowpogorze1@wp.pl  w zgłoszeniu proszę podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.  

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY  Z AKTYWNĄ SEKCJĄ BOWLINGOWĄ.

 

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 90 zł

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie Regulaminem IMP w Bowlingu zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.

Zawodnicy Kat B1 startują w goglach i plastronach przy barierkach – plastrony i barierki zapewnia organizator.

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 04.05.2019 r.

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

Zawodnicy winni posiadać

Klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem

Aktualne badania lekarskie,

Gogle

Ksero orzeczenia o niepełnosprawności

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 09.05.2019 r godz. 21:00 w hotelu TARNOVIA

 

Koordynator

Kazimierz Curyło

608 205 033