Baner

Ogólnopolski obóz sportowy z zakresu brydża sportowego - Ustka, 18-30.06.2019

Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2019
obozy

Komunikat Organizacyjny

obozu w zakresie brydża sportowego

USTKA, 18.06 - 30.06.2019 r.

 

formularz zgłoszeniowy - pobierz

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator obozu: Wacław Morgiewicz , mail: ksbialystok@piasta.pl, telefon: 603 198 909 .

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Cel:

Popularyzacja gry w brydżu sportowym,

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

 

Termin i miejsce:

18.06 - 30.06.2019 r. Pensjonat "U KAPITANA" Ustka ul. Wrzosowa 2

Obóz rozpoczyna się w dniu 178.06.2019 r. – kolacją i kończy się śniadaniem w dniu 30.06 2019 r.

 

Uczestnictwo:

W obozie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu

znacznym i umiarkowanym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na formularzu potwierdzonym przez klub należy przesłać do dnia 25.05.2019 r. na adres koordynatora: Wacław Morgiewicz 15-044 Białystok ul. Piasta 13 m.34.

Każdy uczestnik szkolenia winien posiadać komplet kart brailowskich .

Ilość miejsc w obozie szkoleniowym ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS.

 

Odpłatność:

Odpłatność za udział w obozie wynosi 500 zł. Odpłatność za przewodnika dla osób całkowicie niewidomych jak wyżej, dla innych przewodników odpłatność wynosi 800 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na rozpoczęciu obozu.

Istnieje możliwość wpłaty u koordynatora.

                   

Ze sportowym pozdrowieniem

Koordynator: Wacław Morgiewicz