Baner

Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w szachach, Wągrowiec, 6-15.03.2019

Ostatnia modyfikacja: 21 lutego 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostw Stowarzyszenia „Cross” w szachach Osób Niewidomych i Słabowidzących

Wągrowiec, 6 - 15 marca 2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Józefa Spychała, mail: xmysza@o2.pl, telefon: 509 816 704.

Sędzia główny zawodów: Małgorzata Napierała.

Sędzia rundowy: Zygmunt Wielecki.

 

Cel:

Wyłonienie Mistrza Stowarzyszenia „Cross” w szachach na rok 2019 r.,

Wyłonienie uczestników 14 IBCA Indywidualnych Mistrzostw Świata w szachach, Włochy, 5-15.04.2019 r.,

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie szachów jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w dniach 6-15.03.2019 r. w Wągrowcu, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Wielspin, ul. Jeziorna 16.

Zawodnicy przyjeżdżają 06.03.2019 r w godzinach popołudniowych i zgłaszają się w recepcji hotelu. Wyżywienie od kolacji 06.03.2019r. do śniadania 15.03.2019r.

 

Uczestnictwo:

Prawo udziału posiadają członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności):

Zdobywcy miejsc 1-5 poprzednich Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach,

Zdobywcy miejsc 1-31 aktualnych Półfinałów Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach.

Rezerwowymi są zdobywcy kolejnych miejsc aktualnych Półfinałów Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników turnieju o maksymalnie 3 zawodników. Decyzją organizatora do udziału w turnieju mogą zostać dopuszczeni zawodnicy, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie wzięli udziału w ostatnim Półfinale Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach, a których poziom sportowy uprawnia ich do udziału w turnieju Finałowym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników (imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników i przewodników) proszę przesyłać na adres: xmysza@o2.pl  do 28.02.2019 r.  

 

Wpisowe:

Odpłatność wynosi 180 zł + opłata klasyfikacyjno-rankingowa w wysokości 27 zł od zawodnika, płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjazd zawodnika wraz z przewodnikiem (po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem).

 

System rozgrywek:

Zawody rozgrywane będą w systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego i FIDE przystosowanymi dla niewidomych oraz regulaminem Stowarzyszenia „Cross”.

Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie od początku partii na zawodnika.

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna 06.03.2019 o godz. 20.00 .

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do osobistego udziału w odprawie technicznej.

                                                                  

Nagrody:

Zdobywcy miejsc 1-5 uzyskują prawo gry w 14 IBCA Indywidualnych Mistrzostwach Świata w szachach, Włochy, 5-15.04.2019 r.

Trzech pierwszych zawodników otrzyma medale i puchary.

Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody finansowe. Informacja o nagrodach zostanie podana na odprawie technicznej.

 

Inne:

Każdy zawodnik zobowiązany jest zapewnić komplet szachów brajlowskich + zegar. Na innych gra jest wykluczona.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

 

Koordynator

Józefa Spychała

Tel. 509 816 704