Baner

Mistrzostwa Polski w narciarstwie biegowym, Wisła-Kubalonka, 7-10.03.2019

Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2019
zawody

KOMUNIKAT

MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

W NARCIARSTWIE BIEGOWYM

Kubalonka 07-10.03.2019 r.

 

 1. Organizatorzy:

Polski Związek Narciarski

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS"

Koordynator: Józef Plichta, telefon: 721 019 087, mail: jozefplichta1958@gmail.com .

 

 1. Cel:

Wyłonienie  Mistrzów Polski w narciarstwie biegowym osób niewidomych i słabowidzących.

Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja narciarstwa biegowego wśród osób niewidomych i słabowidzących.

 

 1. Termin i Miejsce:

Mistrzostwa odbędą się w dniach 07- 10.03.2019 w Kubalonce.

Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym "ANNA", ul. Bukowa 25, 43-460 Wisła

(www.anna.wisla.pl).

Wyżywienie od kolacji 07.03.2019 r. do obiadu 10.03.2019 r.

 

 1. Uczestnictwo:

W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodnicy posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zawodnicy są zobowiązani dostarczyć przedstawicielowi organizatora  na odprawie technicznej.

 

 1. Wpisowe:

Wpisowe od zawodnika zrzeszonego w Stowarzyszeniu CROSS wynosi 90 zł; wpisowe za przewodnika wynosi 90 zł.

Wpisowe jest płatne na konto Stowarzyszenia CROSS  nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub koordynatorowi na odprawie technicznej.

Zawodnicy do lat 21, a także ich opiekunowie/przewodnicy są zwolnieni z opłat. Zawodnicy nie zrzeszeni w klubach Stowarzyszenia CROSS korzystający z wyżywienia i  zakwaterowania ponoszą koszt 100 zł za 1 osobodzień i ich przewodnicy również 100 zł za 1 osobodzień.

 

6.Dystans i kategorie:

09.03.2019  bieg krótki – styl dowolny

Dystans: 2,5 km – kobiety, 5 km mężczyźni

Zawodnicy startują pojedynczo w interwale czasowym – kolejność startu oraz długość interwału ustalana jest przez organizatora i sędziów

 

10.03.2019 bieg długi – styl klasyczny

Dystans: 5 km – kobiety, 10 km mężczyźni

Zawodnicy startują w kolejności wyników uzyskanych w biegu krótkim,

Klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii OPEN – dla wszystkich niewidomych i słabowidzących uczestników biegów w ramach Mistrzostw Polski oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

 

Zawodnicy rywalizują razem z zastosowaniem odpowiedniej bonifikaty czasowej dla grupy B1

Kategoria B1 – osoby całkowicie niewidome – minus 12 procent czasu netto ( startują w zaciemnionych goglach)

Kategoria B2 –  osoby szczątkowidzące łączona z Kategorią B3 – osoby słabowidzące – czas netto

 

Zwycięzcy biegów uzyskują tytuł Mistrza Polski osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa:

 1. Kategoria „młodzik” do 15 roku życia
 2. Kategoria „junior” 16-22 lat
 3. Kategoria „senior” 23 –39 lat
 4. Kategoria „senior” powyżej 40 lat

 

Klasyfikacja w kategorii wiekowej będzie możliwa po zgłoszeniu minimum 4 zawodników. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników, kategorie będą łączone.

 

 1. Przepisy

Biegi rozgrywane będą według obowiązujących przepisów Polskiego Związku Narciarskiego.

Jeżeli na zawodach nie będą wyznaczone „strefy prowadzenia zawodnika” kontakt fizyczny pomiędzy zawodnikiem i przewodnikiem będzie dozwolony na całej trasie.

Każdy zawodnik może startować z przewodnikiem – zapewnienie przewodników leży po stronie klubów, związków i stowarzyszeń  sportowych zgłaszających zawodników.

 

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników (imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników i przewodników) dokonują kluby, związki i stowarzyszenia sportowe na adres: jozefplichta1958@gmail.com do 04.03.2019 r.

 

 1. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna 08.03.2019 o godz. 20.00 w miejscu zakwaterowania.

 

Szczegółowy program zawodów w terminie późniejszym na stronie Polskiego Związku Narciarskiego.

 

Koordynator

Józef Plichta

Tel. 721 019 087

Email: jozefplichta1958@gmail.com