stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Regulamin Mistrzostw Polski

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W TAŃCU

(obowiązuje od VII MP w Tańcu)

 
Celem Mistrzostw Polski jest wyłonienie Mistrzów Polski Tańca Sportowego Niewidomych i Słabowidzących w trzech kategoriach: junior, senior i open w podziale na style (standardowy i latynoamerykański).
W tym celu prowadzona będzie oddzielna punktacja w każdym stylu. Komisja sędziowska powinna się składać z minimum 5 sędziów, natomiast komisja skrutacyjna powinna składać się z 2 osób.
(Przy Mistrzostwach odbywają się turnieje towarzyszące w kategoriach szkolnej, początkującej i mix).

I.                   KATEGORIE

Uczestnikami Mistrzostw mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia CROSS.
1. Kategoria szkolna – uczniowie SOSWDN i innych szkół do ponadgimnazjalnych włącznie( licea, technika, szkoły zawodowe) posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku lub pobierający zasiłek pielęgnacyjny z w/w względu.
2.Kategoria junior – obydwoje partnerów posiada aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku - studenci, słuchacze studium, młodzież nie ucząca się - wiek partnerów do 35 lat włącznie (liczy się wiek starszego z partnerów).
3.Kategoria senior – obydwoje partnerów posiada aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, wiek partnerów 36 lat i powyżej (liczy się wiek starszego z partnerów),
4.Kategoria open – nie ma podziału wiekowego, co najmniej jedna osoba z pary musi posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.
5.Kategoria mix –nie ma podziału wiekowego, tylko jeden z partnerów posiada aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.
 
 
Stopnie zaawansowania:
 1. początkujący – każdy z partnerów rozpoczął naukę tańca w bieżącym roku kalendarzowym.
 2. początkujący bis –jeden z tancerzy jest ze stażem powyżej dwóch lat turniejowych i zmienia współpartnera na osobę całkowicie początkującą
 3. średniozaawansowany junior, senior i mix – do tej kategorii przechodzą :
-          pary początkujące, które w bieżącym sezonie tanecznym (rok kalendarzowy) zajęły 3x miejsca na podium ( włącznie z turniejem przy MP)- automatycznie! 
-           pary startujące w turnieju tej kategorii w trakcie MP mogą przejść do kategorii średniozaawansowanej decyzją komisji sędziowskiej ( o ilości par decyduje komisja sędziowska).
W obu przypadkach pary rozpoczynają starty w kategorii średniozaawansowanej od  września następnego roku ( w pierwszej części sezonu startują w kat. początkującej i mają czas na naukę trzech nowych tańców – tango,
walc wiedeński, rumba)
 1. zaawansowany junior, senior i mix – decyzję o przejściu z grupy średniozaawansowanej do zaawansowanej podejmują sędziowie na Mistrzostwach Polski po konsultacji z trenerami dysponującymi głosami doradczymi (pp. Błażejewscy i pp. Prask)
Pary rozpoczynają starty w kategorii zaawansowanej od  września następnego roku ( w pierwszej części sezonu startują w kat. średniozaawansowanej i mają czas na naukę dwóch nowych tańców – slowfox i paso doble)
 
Zakres tańców:
·         kategoria junior, senior, mix ZAAWANSOWANI 10 tańców
standard: walc angielski, tango, walc wiedeński, slowfox, quickstep
łacina: samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive
·         kategoria junior, senior, mix ŚREDNIOZAAWANSOWANI + open 8 tańców
standard: walc angielski, tango, walc wiedeński, quickstep
łacina: samba, cha-cha, rumba, jive
·         kategoria szkolna i początkująca 5 tańców :
walc angielski, quickstep, samba, cha-cha, jive
 
 
Zasady:
·         Para na własne życzenie, bądź trenera życzenie może startować w kategorii wyższej niż przewiduje regulamin;
·         każda para może startować w kategorii open + jedna kategoria
·         w kategorii OPEN obowiązek startu mają ŚREDNIOZAAWANSOWANI i ZAAWANSOWANI oraz wszyscy, którzy znają repertuar 8 tańców
·         Jeden partner nie może startować z dwoma różnymi partnerkami (i vice versa);
·         para, która wystartuje w niższej kategorii tanecznej niż swoja, może zostać zdyskwalifikowana w trakcie turnieju lub po turnieju
 
W kategoriach szkolna, początkująca, mix, junior i senior średniozaawansowany rozegrane zostaną turnieje, bez uzyskiwania tytułu Mistrza Polski;
 
Zasady wyłonienia Mistrza Polski:
 
W kategorii open, junior zaawansowany i senior zaawansowany Mistrzów Polski w obu stylach wyłonią eliminacje, a potem finał;
 

II STROJE

 1. Partnerzy
Standard – czarne spodnie, czarne skarpety, krawat ze spinką lub muchą, biała koszula z kołnierzykiem i długim rękawem, dozwolona kamizelka.
Łacina – strój dowolny, kolorystycznie dobrany do stroju partnerki, bez zdobień, dozwolone body oraz spodnie latynoamerykańskie.
 1. Partnerki
Standard – spódnica (z klosza, półklosza, klinów, plisowana bez rozcięć) z bluzką lub body, rękaw i dekolt dowolny, długość od „za kolana” do „kostki”, sukienka jak wyżej.
Łacina – fason dowolny, dopuszczalne spodnium i spodnie.
 1. Materiał
Rodzaj, kolor, faktura – dowolny
 1. Stroje bez zdobień – niedopuszczalne pióra, cekiny, korale, perły, kryształy, wisiorki, biżuteria itp.
 2. Buty
Obowiązkowo taneczne, u partnerki ochraniacze na obcasy.
 1. Fryzury
Fryzury zadbane, włosy odgarnięte z czoła.
 

III MIĘDZY MISTRZOSTWAMI

 
 1. Turnieje
W przeciągu roku kalendarzowego organizowane są turnieje taneczne, organizacja turniejów należy do klubów Stowarzyszenia CROSS. Podczas turniejów obowiązuje ten sam regulamin co podczas Mistrzostw Polski, możliwe są pewne odstępstwa:
 1.  
  • łączenie grup ŚREDNIOZAAWANSOWANEJ I ZAAWANSOWANSOWANEJ oraz początkujących i początkujących bis, na turniejach:
- Jeżeli w danej kategorii przyjechała jedna para zostaje ona przyłączona do liczniejszej grupy i wszyscy tańczą repertuar niższej kategorii ( organizator może nie przyłączyć tej pary i tańczy ona wówczas pokaz otrzymując dyplom i medal lub puchar w swojej kategorii)
- 2 i więcej par rozgrywają zawody w swojej kategorii
 1.  
  • możliwość ”kombinacji” czyli jednej punktacji za style standardowy i latynoamerykański, a nie oddzielnie za każdy styl;
  • pary mix-owe mogą być dołączone do grup junior i senior tylko wtedy gdy jest to ten sam stopień zaawansowania i nie odbywają się turnieje w kategorii open, w innym przypadku kategoria senior i junior jest nienaruszalna.
  • parom startującym w turniejach przysługuje dyplom dla każdego uczestnika oraz dla par I-III medal lub puchar i dyplom za miejsce dla par finałowych – zapewnia organizator, a o zakupie nagród rzeczowych decyduje organizator (zależnie od środków finansowych)
 2. Sprawy różne :
 
 1.  
  • W ruchu tanecznym CROSS nie mogą uczestniczyć przewodnicy z ruchu tanecznego pełnosprawnych
  • para taneczna uczestnicząca w ruchu tanecznym CROSS może uczestniczyć w ruchu tanecznym pełnosprawnych i zdobywać klasy taneczne
  • wypadek losowy - każda osoba( w tym tancerz pełnosprawny), która ze względów zdrowotnych lub losowych utraciła wzrok i ma grupę na wzrok ma prawo przyjść ze swoim partnerem do ruchu tanecznego CROSS po opinii Komisji Tanecznej i za zgodą Prezydium
 
 1.  
  • listy startowe zamykamy najpóźniej tydzień przed turniejem
 
 1.  
  • wprowadzenie książeczek startowych : imię i nazwisko, adres, telefon, PESEL, przynależność klubowa, orzeczenie lekarskie i zgoda całoroczna lekarza, kategoria Szkolna, Początkujący, Junior, Senior, Mix, współpartner, starty
 
 1.  
  • Organizator turniejów w miarę możliwości przeznaczy środki finansowe na nocleg po turnieju dla potrzebujących ( zgłoszenie tego faktu spoczywa na osobie, która potrzebuje noclegu, z przyczyn różnych, na tydzień przed turniejem i skontaktuje się z organizatorem telefonicznie w celu potwierdzenia).
 
 1.  
  • Z uwagi na stan zdrowia osób uczestniczących w turniejach organizowanych przez Cross sugeruje się organizatorom zawodów aby dzielili występy danej grupy pokazami lub tańcami innej kategorii.( o potrzebie przerw miedzy tańcami informuje para przy zgłoszeniu na turniej na tydzień przed rozpoczęciem zawodów)
 
 1.  
  • Organizator zapewnia obsługę medyczną zawodów ( osoba która może udzielić pierwszej pomocy)