stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Wisty i zrzutki

  WIST ODMIENNY
 
  1.     Wist z blotek:
  x x – blotką niższą,
  x x x – blotką środkową, potem dokładamy niższą,
  x x x x – blotką drugą od góry, później dokładamy blotkę wyższą
               (jeżeli nie jest to karta grająca),
  x x x x x – blotką drugą od góry, później dokładamy blotkę niższą.
 
  2.     Wist spod figury:
  F x – figurą,
  F x x – kartą środkową,
  F x x x – czwartą najlepszą,
  F x x x (x...) – czwartą najlepszą.
 
  3.     Wist z honorów:
  A K x – asem,
  A K sec – królem,
  K D x – królem,
  A D W x – damą,
  D W x damą,
  A W 10 x – waletem,
  K W 10 x – waletem,
  W 10 x – waletem,
  A 10 9 x – dziesiątką,
  K 10 9 x – dziesiątką,
  D 10 9 x – dziesiątką,
 10 9 x (x...) – dziesiątką z parzystej ilości kart,
  10 9 x (x...) – dziewiątką z nieparzystej ilości kart.
 
 ZRZUTKI ODWROTNE
 
     Sygnał ilościowy (ilościówka):
         niższa – wyższa : parzysta liczba kart,
         wyższa – niższa : nieparzysta liczba kart.
 
     Sygnał jakościowy (marka):
         niska blotka : zachęca do wistu (marka),
         wysoka blotka : zniechęca do wistu (demarka).
 
 STOSOWANIE
 
     Przeciwko grze w kolor:
      - do wistu dajemy ilościówkę,
      - do wistu królem (wist z A K sec) pierwsza zrzutka to ilościówka
         (ale, gdy w stole leżą co najmniej trzy blotki, dajemy markę),
         druga zrzutka to Lavinthal,
      - do wistu królem, gdy w stole leży co najmniej trzeci as, lub co najmniej
         trzy blotki, dajemy markę.
 
     Przeciwko grze bez atu:
      - do wistu dajemy markę,
      - z ręki: A K W 10 lub K D 10 9 wistujemy niższą z sekwensu, wtedy
         partner wyrzuca figurę, jeśli ją posiada,
      - do wistu asem, mając damę, dajemy markę,
      - do wistu królem zrzucamy figurę, a bez figury dajemy ilościówkę,
      - do wistu damą dajemy markę.
 
     Przeciwko szlemikom (nie szlemom !) wistujemy odwrotnie:
      - as: to as bez króla (partner daje markę),
      - król: to as z królem (partner daje ilościówkę),
      - dama: to mariasz (partner daje ilościówkę),
      - walet: to dama z waletem (partner daje markę),
      - dziesiątka: to walet z dziesiątką (partner daje markę).
 
      Pierwsza karta nie do koloru:
       - Lavinthal (ilościówka).