stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Nowy System licytacyjny

 

NOWY SYSTEM LICYTACYJNY

Opracowany przez

Arcymistrza Międzynarodowego

Romana Kierznowskiego

2008r.

 
LICYTACJA JEDNOSTRONNA
 
OTWARCIA
 
1 trefl : wieloznaczne:
a)     12-14 PC, skład zrównoważony.
b)    12+ PC, skład 4-4-1-4 (singiel karo).
c)     12+ PC, naturalne, skład 5+ trefli.
d)    18-19 PC lub 22+ PC, skład zrównoważony.
e)     18+ PC, skład dowolny (ze starszą 5+).
1 karo : naturalne:11-18 PC, skład 5+ kar lub 4-4-4-1 (4 kara, singiel dowolny).
1 kier/pik : naturalne, 12-18 PC, skład 5+ kierów / 5+ pików.
1 NT : 15-17 PC, skład zrównoważony (może być dowolne 5-3-3-2).
2 trefl : 6-10 PC (10-13 PC na 4 ręce), skład min. 5-4 w starszych.
2 karo : 6-10 PC (10-13 PC na 4 ręce), skład 6 kierów / pików.
2 kier : 6-10 PC (10-13 PC na 4 ręce), skład 5 kierów i 5 trefli / kar.
2 pik : 6-10 PC (10-13 PC na 4 ręce), skład 5 pików i 5 trefli / kar.
2 NT : 20-21 PC, skład zrównoważony (może być dowolne 5-3-3-2).
3 trefl/karo : naturalny blok na 1 i 2 ręce, skład 7+ trefli / kar
                      z dwoma starszymi honorami.
3 kier/pik : naturalny blok zależny od założeń, skład 6+ kierów / pików.
3 NT : pełny kolor 7+ trefli / 7+ kar z trzema honorami, bez dojścia.
4 trefl/karo : bloki na pełnym kolorze starszym (teksas na kiery / piki),
                      około 9 lew.
4 NT : blok na pełnym kolorze młodszym.
 
OTWARCIE 1 TREFL
 
Pierwsza odpowiedź:
1 karo : a) 0-6 PC, skład dowolny, negat.
              b) 7-11 PC, skład niezrównoważony, bez starszej czwórki,
    słaby kolor młodszy.
              c) 13-15 PC, z niechronionym dublem kier lub pik.
1 kier/pik : 7+ PC, skład 4+ kierów / pików.
1 NT : 7-10 PC, skład zrównoważony, bez starszej czwórki.
2 trefl : 11+ PC, 3+ trefli, (może być starsza czwórka ale z 5 trefli),
              forsuje do dogranej.
2 karo : 11+ PC, 5+ kar, (może być starsza czwórka), forsuje do dogranej.
2 kier/pik : 13+ PC, skład 6+ kierów / pików z dwoma honorami, forsuje
                    do dogranej. 
2 NT : 11-12 PC, skład zrównoważony, bez starszej czwórki.
3 trefl/karo : 9-11 PC, skład 6+ trefli / kar z dwoma starszymi honorami.
3 kier/pik : blok, skład 6+ kierów / pików z dwoma honorami, nic bokiem.
3 NT : 13-16 PC, skład zrównoważony, bez starszej czwórki.
4 trefl/karo : teksas na kiery / piki, skład 7+ kierów / pików z AKD, do gry.
4 kier/pik : blok, skład 7+ kierów / pików z AKD, do gry.
 
Dalsza licytacja:
1 trefl - 1 karo
?
1 kier/pik : 12-18 PC, skład 3+ kierów / pików.
1 NT : 18-19 PC, skład zrównoważony, dalsza licytacja jak po otwarciu 1 NT.
2 trefl : 12-18 PC, skład 6+ trefli.
2 karo : acol.
2 kier/pik : 19+ PC, skład 5+ kierów / pików.
2 NT : 22-24 PC, skład zrównoważony, dalsza licytacja jak po otwarciu 2 NT.
3 trefl/karo : 19+ PC, skład 6+ trefli / kar.
3 NT : do gry.
 
1 trefl - 1 karo
1 kier - ?
              2 pik : 9-11 PC, skład 5-4 w młodszych.
              2 NT : 9-11 PC, skład 5-5 w młodszych.
              3 trefl/karo : 9-11 PC, skład słabe 6+ trefli / kar.
              3 pik : 13-15 PC, z niechronionym dublem pik.
              3 NT : 13-15 PC, z niechronionym dublem kier.
 
1 trefl - 1 karo
1 pik - ?
              2 NT : 9-11 PC, skład 5-4 lub 5-5 w młodszych.
              3 trefl/karo : 9-11 PC, skład słabe 6+ trefli / kar.
              3 kier : 13-15 PC, z niechronionym dublem kier.
              3 NT : 13-15 PC, z niechronionym dublem pik.
 
1 trefl - 1 karo
2 karo - ?
              2 kier : 0-3 PC, negat.
              2 pik : 4-6 PC, bez starszej piątki.
              2 NT : 9-11 PC, skład niezrównoważony od 5-4 w młodszych.
              3 trefl/karo/kier/pik : teksas na kara / kiery / piki / trefle.
              3 NT : ręka skrajna, np. 13-15 PC, z niechronionym dublem kier / pik.
 
1 trefl - 1 kier/pik
?
2 trefl : 12-17 PC, skład 5+ trefli.
3 trefl : 17+ PC, skład 5+ trefli, bez trójki kierów / pików, forsuje do dogranej.
 
1 trefl - 1 kier/pik
2 trefl - 2 karo : silna ręka, forsuje do dogranej.
 
1 trefl - 1 kier/pik
2 karo : odwrotka, licytujemy z siłą 22-24 PC i trzykartowym fitem,
              bez fitu licytujemy 3 NT, z siłą 18-19 PC licytujemy 2 NT.
 
1 trefl - 1 kier/pik
2 karo - ?
              2 kier : słaby na czwórce kierów / pików.
              2 pik : słaby na piątce kierów / pików.
              2 NT : silny na czwórce kierów / pików.
              3 trefl : 9-12 PC, skład 4 kiery / piki, plus 5 trefli.
              3 karo : 9-12 PC, skład 4 kiery / piki, plus 5 kar.
              3 kier : silny na piątce kierów / pików, plus boczna czwórka.
              3 pik : silny na piątce kierów / pików.
              3 NT : skład 6 kierów / pików.
              4 trefl/karo : skład 6 kierów / pików, autosplinter.
              4 kier : skład 7 kierów / pików (7-2-2-2).
 
1 trefl - 1 kier/pik
2 NT : 18-19 PC, może być fit w kierach / pikach.
 
1 trefl - 1 NT
?
2 trefl : 11-14 PC.
3 trefl : 15-16 PC, inwit.
2 NT : 18+ PC, skład 5+ trefli, forsuje do dogranej.
2 karo : relay - pytanie o skład, forsuje do dogranej.
 
1 trefl - 1NT
2 karo - ?
              2 kier : skład 2-3-4-4 (dubel pik).
              2 pik : skład 3-2-4-4 (dubel kier).
              2 NT : skład 3-3-3-4 (czwórka trefli) .
              3 trefl : skład 5 trefli (np.2-3-3-5),
                           dalej otwierający licytuje 3 karo : pytanie o dubla,
                           a odpowiadający wskazuje dubla naturalnie:
                           3 kier/pik/NT : dubel kier / pik / karo.
              3 karo : skład 5 kar i dubel trefl (3-3-5-2).
              3 kier : skład 5 kar i dubel kier (3-2-5-3).
              3 pik : skład 5 kar i dubel pik (2-3-5-3).
              3 NT : skład 3-3-4-3 (czwórka kar).
             - gdy otwierający zna wszystkie karty odpowiadającego daje wywołanie
               końcowe, licytując 4 karo, odpowiadający automatycznie licytuje
               4 kier, wtedy otwierający licytuje kontrakt, a odpowiadający
               obowiązkowo licytuje pas,
             - otwierający może zamknąć licytację kontraktem 3 NT (do gry),
               bez wywołania końcowego,
             - otwierający może kontynuować licytację pytając odpowiadającego
               o 5 wartości, równocześnie uzgadniając kolor partnera do gry
               szczeblami:
              1 szczebel : uzgadnia najdłuższy kolor, a przy równych młodszy,
              2 szczebel : uzgadnia drugi dłuższy kolor,
              3 szczebel : uzgadnia trzeci kolor licząc od najdłuższego, a przy
                                     równych licząc od najmłodszego,
              odpowiadający licytuje szczeblami na 5 wartości.
              Przykład: 1 trefl - 1 NT
                               2 karo - 3 trefl
                               3 karo - 3 kier : (skład ręki 5 trefli, 3 kara, 2 kiery, 3 piki)
                               ?
                               3 pik : 1 szczebel, uzgadnia trefle, pytanie o 5 wartości.
                               3 NT : do gry.
                               4 trefl : 2 szczebel, uzgadnia kara, pytanie o 5 wartości.
                               4 karo : wywołanie końcowe.
                               4 kier : 3 szczebel, uzgadnia piki, pytanie o 5 wartości.
                               4 pik : 4 szczebel, uzgadnia kiery, pytanie o 5 wartości.
 
Gdy przeciwnik wchodzi do licytacji:
1 trefl - kontra - ?
                            rekontra : 10+ PC.
                            2 karo/kier/pik : blok, nie forsuje.
                            3 trefl : blok, nie forsuje.
 
OTWARCIE 1 KARO
 
Pierwsza odpowiedź:
1 kier/pik : 7+ PC, skład 4+ kierów / pików.
1 NT : 7-10 PC, skład zrównoważony, bez starszej czwórki.
2 trefl : 10+ PC, skład 5+ trefli, może być starsza czwórka, forsuje do dogranej.
2 karo : 10+ PC, skład 4+ kar, bez starszej czwórki.
2 kier/pik : 13+ PC, skład 6+ kierów / pików, forsuje do dogranej.
2 NT : 11-12 PC, bez starszej czwórki.
3 trefl : 9-11PC, skład 6+ trefli.
3 karo : blok.
3 kier//pik : 12-15 PC, splinter.
 
Dalsza licytacja:
1 karo - 1 kier/pik
?
2 NT : 15-17 PC, bez fitu w kierach / pikach.
3 karo : fit w kierach / pikach, inwit.
 
1 karo - 2 trefl
?
2 NT : silna ręka, skład 4-4-4-1, po licytacji odpowiadającego
            3 karo/kier/pik otwierający licytuje cue-bid.
3 NT : średnia ręka, skład 4-4-4-1, teraz odpowiadający może dać
           wywołanie końcowe w/g schematu 4 karo - 4 kier - kontrakt - pas.
 
1 karo - 2 karo
?
2 kier : zatrzymanie w kierach, brak zatrzymania w pikach, siła nieznana.
2 pik : zatrzymanie w pikach, brak zatrzymania w kierach, siła nieznana.
2 NT : słaby, zatrzymanie w obu starszych.
3 trefl : na treflach, brak zatrzymań w starszych, forsuje na okrążenie.
3 karo : słaby, brak zatrzymań w starszych.
3 kier/pik : skład 6+ kar, słaby splinter.
3 NT : 14-17 PC, zatrzymania w starszych, do gry.
4 trefl/kier/pik : silny sprinter.
 
Gdy przeciwnik wchodzi do licytacji:
1 karo - kontra - ?
                            rekontra : 10+ PC, może być fit w karach.
                            2 kier/pik : blok, nie forsuje.
                            3 trefl : blok, nie forsuje.
 
OTWARCIE 1 KIER / PIK
 
Pierwsza odpowiedź:
2 trefl : 15+ PC, może być nawet z dublem trefl (np. z dowolnym singlem),
              forsuje do dogranej.
2 NT : skład czterokartowy fit w kierach / pikach, inwit.
3 trefl/karo: skład 4+ trefle / kara, plus fit w kierach / pikach, co najmniej inwit.
3 NT : 11-15 PC, splintery w karach / kierach.
4 trefl/karo : 11-15 PC, splinter.
 
Dalsza licytacja:
1 kier/pik - 2 trefl
?
2 kier/pik : 11-15 PC, skład 5+ kierów / pików.
2 NT : nadwyżka siły, skład 6 kierów / pików.
3 trefl : 15-17 PC, skład 5 kierów / pików, plus 4+ trefli
 
1 kier/pik - 2 trefl
2 karo - 3 kier/pik : skład 5+ trefli, plus fit w kierach / pikach,
                                  aspiracje szlemikowe.
 
1 kier - 1 pik
?
2 kier : 12-15 PC, bez 4 pików.
2 NT : 15-17 PC, skład 6 kierów.
3 kier : 15-17 PC, skład 6 kierów, plus 3 piki.
 
1 kier - 1 pik
2 kier - 2 NT : 10-11 PC, relay, forsuje na okrążenie.
?
3 trefl/karo : krótkość w treflach / karach.
3 kier : krótkość w pikach.
3 pik : skład 3-6-2-2.
3 NT : inne ręce.
 
1 kier - 1 pik
2 NT - 3 trefl : relay.
?
3 karo : skład 6 kierów, plus 4 kara, po tym odpowiadający licytując 4 trefl
               uzgadnia kiery.
3 kier : skład 6 kierów, plus 4 trefle, po tym odpowiadający licytując 4 karo
               uzgadnia kiery.
3 pik : skład 6+ kierów, po tym odpowiadający licytując cue bid
               uzgadnia kiery.
3 NT : skład 6 kierów, 2 piki, możliwy singiel w młodszym, po tym
               odpowiadający licytując cue bid uzgadnia kiery.
 
1 kier - 1 pik
3 kier - ?
             3 pik : do pasa.
             4 trefl : uzgadnia kiery.
             4 karo : uzgadnia piki.
 
1 kier - 2 karo : naturalne, forsuje do dogranej.
?
2 NT : nadwyżka siły, skład 6 kierów.
3 karo : 15-17 PC, skład 5 kierów, plus 4+ kara.
3 kier : skład 6 kierów, plus 3 kara.
 
1 kier - 2 pik : naturalne, forsuje do dogranej.
 
1 pik - 2 karo : teksas na kiery.
?
2 kier : słabe przyjęcie, nie forsuje.
2 pik : skład 5+ pików, sugeruje singla kier, nie forsuje.
2 NT : nadwyżka siły, skład 6 pików bez fitu w kierach,
            albo skład 5 pików, plus fit w kierach, forsuje do dogranej.
3 kier : inwit.
3 pik : 15-17 PC, skład 6 pików, plus fit w kierach.
 
1 pik - 2 karo
2 kier - ?
            2 NT : inwit.
             3 trefl/karo : naturalne, forsuje do dogranej.
 
1 pik - 2 karo
2 pik - ?
             2 NT : inwit.
             3 trefl : naturalne, forsujące do dogranej.
             3 karo : słaby teksas na kiery,
                           albo naturalne, forsujące do dogranej.
 
1 pik - 2 kier : skład z karami, forsuje do dogranej.
?
2 pik : bez nadwyżki siły, skład 5+ pików.
2 NT : nadwyżka siły, skład 6 pików bez fitu w karach.
3 karo : 15-17 PC, skład 5 pików, plus 4+ kara.
3 pik : nadwyżka siły, skład 6 pików, plus fit w karach.
 
1 pik - 3 kier : skład 5+ kierów, plus fit w pikach, co najmniej inwit.
 
Gdy przeciwnik wchodzi do licytacji:
1 kier/ pik - kontra - ?
                           rekontra : 10+ PC, może być z fitem w kierach / pikach.
                           1 NT/2 trefl/2karo : teksas na trefle / kara / kiery.
                           2 karo/2 kier : lepsze podniesienie.
                           3 NT : do gry.
 
1 kier - kontra - ?
                           rekontra : 10+ PC, może być z fitem w kierach.
                           1 pik : naturalne, skład 4+ pików.
                           2 pik : blok.
 
1 kier/pik - interwencja kolorem - ?
                           kolor przeciwnika : z fitem w kierach / pikach, inwit.
                           kontra, a potem końcówka : 12-14PC, z fitem.
                           2 NT : lebenshol, albo z fitem zachęta do szlemika.
                           młodszy kolor z przeskokiem : skład 5+ młodszy, plus fit.
                           zalicytowanie końcówki : raczej układowe.
                           3 NT : do gry.
 
1 kier/pik - interwencja kolorem - pas - pas
?
2 NT : 12-14 PC, skład 5-5, lebenshol.
3 trefl/ karo/kier : 15-17 PC, skład 5 kierów / pików, plus 5 trefli / kar / kierów.
 
Po otwarciu na 3 lub 4 ręku:
pas - pas - 1 kier/pik - pas
?
górę pasa (10-11PC) z fitem w kierach / pikach licytujemy:
kolor z przeskokiem : to własny 5+ kolor, plus fit w kierach / pikach.
kolor z podwójnym przeskokiem : renons w licytowanym kolorze.
2 trefl : drury.
 
OTWARCIE 1 NT (BEZ ATU)
 
Pierwsza odpowiedź:
2 trefl : pytanie o starszą czwórkę, może być zadane bez starszej czwórki, inwit.
2 karo/kier/pik/NT : teksas na kiery / piki / trefle / kara.
3 trefl/karo : skład 6+ trefli / kar z dwoma starszymi honorami, inwit.
3 kier/pik : singiel kier / pik, konwencja 5-4-3-1, forsuje do dogranej.
4 trefl : skład 5-5 na starszych, bez aspiracji szlemikowych.
4 karo/kier : teksas na kiery / piki.
4 pik : skład 3-2-4-4, inwit.
4 NT : skład 2-3-4-4, inwit.
 
Dalsza licytacja:
1 NT - 2 trefl
?
2 karo : brak starszej czwórki.
2 kier : skład 4 kiery, mogą być 4 piki.
2 pik : skład 4 piki.
2 NT : skład 3-5-3-2 z 5 kierów, dalej pytający licytuje 3 karo : teksas na kiery,
            albo 3 kier : szlemikowe uzgodnienie kierów.
3 trefl : skład 5-3-3-2 z 5 pików, dalej pytający licytuje 3 kier : teksas na piki,
             albo 3 pik : szlemikowe uzgodnienie pików.
 
1 NT - 2 trefl
2 karo - ?
               2 kier : nie forsuje.
               2 pik : nie forsuje, może być 4+ w młodszych.
               2 NT : inwit.
               3 trefl : forsuje do dogranej.
               3 karo : skład 5-4 na starszych, forsuje do dogranej.
 
1 NT - 2 trefl
2 karo - 3 karo
?
3 kier/pik : skład 3 kiery / piki.
3 NT : do gry.
4 trefl : skład fit w kierach i fit w pikach, zachęta do szlemika.
4 karo : skład fit w kierach i fit w pikach, dół otwarcia.
 
1 NT - 2 trefl
2 karo/kier/pik - 3 trefl : relay, forsuje do dogranej, (patrz otwarcie 2 NT).
 
1 NT - 2 trefl
2 kier - 3 karo : uzgodnienieszlemikowe kierów.
 
1 NT - 2 trefl
2 pik - 3 kier : uzgodnienie szlemikowe pików.
 
1 NT - 4 trefl
4 karo - ?
               4 kier : singiel trefl.
               4 pik : singiel karo.
               4 NT : skład 6-5-1-1, (singiel trefl i singiel karo).
               5 trefl : renons trefl.
               5 karo : renons karo.
 
Po małym teksasie: - nowy kolor młodszy forsuje do dogranej,
                                - nowy starszy jest inwitem,
                                - zalicytowanie końcówki 4 kier/pik do gry.
Po teksasie na kolor młodszy zalicytowanie koloru starszego to krótkość.
 
Gdy przeciwnik wchodzi do licytacji:
1 NT - kontra lub interwencja kolorem - ?
                                 2 trefl/karo/kier/pik : naturalne, nie forsuje.
                                 2 NT/3 trefl/karo/kier : teksas na trefle / kara / kiery / piki.
                                 4 trefl/karo/kier/pik/NT : jak bez interwencji.
                                 kontra : wywoławcza do 4 kier.
 
1 NT - pas - 2 trefl - kontra
?
pas : brak zatrzymania w treflach, po tym odpowiadający licytując rekontra
         ponawia pytanie o starsze czwórki.
2 karo/kier/pik : naturalne, z jednym zatrzymaniem w treflach.
rekontra : podwójne zatrzymanie w treflach.
 
1 NT - pas - 2 trefl - kontra
rekontra - pas - 2 karo(relay) - pas
?
2 kier/pik : czwórka kierów / pików.
2 NT : brak starszych czwórek.
3 trefl/karo : skład 5-3-3-2 z 5 kierów / pików, dalej odpowiadający licytuje
                       3 karo/kier : teksasy na kiery / piki, albo 3 kier/pik : silne,
                       szlemikowe uzgodnienie kierów / pików.
 
OTWARCIE 2 TREFL
 
Pierwsza odpowiedź:
2 karo : relay.
2 kier/pik : naturalne, do gry.
2 NT : brak fitów w starszych, inwit.
3 trefl/karo : naturalne, forsujace.
3 kier/pik : blok.
 
Dalsza licytacja:
2 trefl - 2 karo
?
2 kier : skład 5 kierów, plus 4 piki,
             albo 5 kierów, plus 5 pików przy dole otwarcia.
2 pik : skład 5 pików, plus 4 kiery.
2 NT : skład 5 kierów, plus 5 pików przy górze otwarcia.
3 trefl : skład 6 kierów, plus 4 piki.
3 karo : skład 6 pików, plus 4 kiery.
 
2 trefl - 2 karo
2 kier/pik - ?
               3 trefl/karo : uzgadnia kiery / piki, co najmniej inwit.
               2 NT : pytanie o singla, forsuje do dogranej,
                           otwierający licytuje 3 trefl/karo z singlem trefl / karo.
 
2 trefl - 2 karo
2 NT - ?
               3 trefl : pytanie o singla, otwierający wskazuje singla licytując
                             dalej 3 karo : singiel trefl, 3 kier : singiel karo.
               3 karo/kier : teksas na kiery / piki.
 
2 trefl - 2 karo
3 trefl/karo - ?
               3 kier/pik : do pasa.
               4 trefl/karo : uzgodnienie kierów / pików, forsuje do dogranej.
 
Gdy przeciwnik wchodzi do licytacji:
2 trefl - kontra - ?
               pas : akceptacja gry w trefle.
               rekontra : partnerze licytuj swój dłuższy kolor, może być silne.
               2 karo : naturalne, do pasa.
               2 NT : taktyczne, z fitami.
 
2 trefl - kontra - pas - pas
?
2 karo : skład 5-4 w starszych, plus 3+ kara.
2 kier : skład kiery dłuższe niż piki.
rekontra : skład piki dłuższe od kierów lub skład 5-5 w starszych.
 
2 trefl - 2 karo - ?
                           kontra : wywoławcza.
                           3 karo : skład fity w starszych, inwit, otwierający licytuje
                                         swój lepszy kolor teksasem 4 karo/kier : kiery / piki.
 
2 trefl - 3 trefl - ?
                           kontra : inwit do kierów.
                           3 karo : inwit do pików.
 
OTWARCIE 2 KARO
 
Pierwsza odpowiedź:
2 kier : do koloru partnera.
2 pik : do długości, nie forsuje, albo inwit na kiery.
2 NT : relay.
3 trefl : na dowolnym kolorze, forsuje do dogranej.
3 karo : skład z fitami w kiery i piki, inwit, po przyjęciu otwierający licytuje
               swój kolor teksasem 4 trefl/karo : skład 6 kierów / pików.
3 kier : do koloru partnera, nie forsuje.
3 pik : naturalne, do składu 6+ kierów / pików inwit.
3 NT : do gry.
4 trefl : żądanie od partnera pokazania koloru teksasem, otwierający licytuje
             4 karo/kiery : z 6 kierów / pików.
4 karo : żądanie od partnera pokazania koloru naturalnie.
 
Dalsza licytacja:
2 karo - 2 NT
?
3 trefl : dół otwarcia.
3 karo : góra otwarcia, skład 6 kierów, forsuje do dogranej.
3 kier : góra otwarcia, skład 6 pików, forsuje do dogranej.
3 pik : kolor z jedną lewą przegrywającą, po tym odpowiadający licytuje
             4 trefl , a otwierający pokazuje swój kolor teksasem.
3 NT : pełny kolor, po tym odpowiadający licytuje 4 trefl , a otwierający
             pokazuje swój kolor teksasem.
 
2 karo - 2 NT
3 trefl - 3 karo
?
3 kier : skład 6 pików.
3 pik : skład 6 kierów.
 
2 karo - 2 NT
3 trefl - 3 kier : po tym otwierający pasuje z kierami, albo licytuje 3 pik .
 
Gdy przeciwnik wchodzi do licytacji:
2 karo - kontra - ?
                           pas : słaby z karami.
                           rekontra : żądanie od partnera pokazania koloru naturalnie.
                           2 kier/pik/3trefl : z własnej ręki, do pasa.
                           2 NT : relay, jak bez kontry.
                           3 karo : inwit, jak bez kontry.
                           3 kier/pik/4trefl/karo : jak bez kontry.
 
2 karo – 2 kier/pik/NT - ?
                           kontra : karna.
                           2 NT : relay, jak bez wejścia.
                           3 trefl : silna ręka, inwit, po przyjęciu otwierający
                                        teksasem pokazuje swój kolor.
                           kolor przeciwnika : wywiad bez atutowy.
 
2 karo - 3 trefl - ?
                           kontra : karna.
                           3 karo : inwit, jak bez wejścia.
                           3 kier : jak bez wejścia.
 
2 karo - 3 karo - ?
                           kontra : inwit, po przyjęciu otwierający pokazuje
                                             swój kolor teksasem.
                           3 kier : jak bez wejścia.
 
OTWARCIE 2 KIER
 
Pierwsza odpowiedź:
2 pik : naturalne, nie forsuje.
2 NT : relay.
3 trefl : do koloru młodszego, nie forsuje.
3 karo : do kierów, inwit.
3 kier : taktyczne, nie forsuje.
3 pik : naturalne, forsuje do dogranej.
 
Dalsza licytacja:
2 kier - 2 NT
3 trefl/karo - ?
                           3 kier : uzgadnia kiery , forsuje do dogranej.
                           4 trefl/karo : uzgadnia trefle / kara, forsuje do dogranej.
 
Gdy przeciwnik wchodzi do licytacji:
2 kier - kontra - ?
                           pas : naturalne, chęć gry w kiery.
                           rekontra : karna (chęć kontrowania przeciwników).
                           2 pik : naturalne, nie forsuje.
                           2 NT : żądanie od partnera zalicytowania młodszej piątki.
                           3 trefl/karo : naturalne z własnej ręki , nie forsuje.
 
2 kier - wejście kolorem lub NT - kontra : karna.
 
OTWARCIE 2 PIK
 
Pierwsza odpowiedź:
2 NT : relay.
3 trefl : do koloru młodszego, nie forsuje.
3 karo : do pików, inwit.
3 kier : naturalne, forsuje do dogranej.
 
Dalsza licytacja:
2 pik - 2 NT
3 trefl/karo - ?
                           3 pik : uzgadnia piki, forsuje do dogranej.
                           4 trefl/karo : uzgadnia trefle / kara, forsuje do dogranej.
 
Gdy przeciwnik wchodzi do licytacji:
2 pik - kontra - ?
                           pas : naturalny, chęć gry w piki.
                           rekontra : karna (chęć kontrowania przeciwnika).
                           2 NT : żądanie od partnera zalicytowania młodszej piątki.
                           3 trefl/ karo : naturalne z własnej ręki, nie forsuje.
 
2 pik - interwencja kolorem lub NT - kontra : karna.
 
OTWARCIE 2 NT (BEZ ATU)
 
Pierwsza odpowiedź:
3 trefl : relay, może być bez starszej czwórki.
3 karo/kier : teksas na kiery / piki.
3 pik : skład 5-4 na młodszych, zachęcające.
3 NT : skład 5 pików, plus 4 kiery, nie forsuje.
4 trefl : skład 5-5 na młodszych, słabe albo silne.
4 karo : skład 5-5 na starszych, słabe albo silne.
4 kier/pik : skład 6+ trefli / kar, zachęcające.
4 NT : inwit.
5 trefl /karo : naturalne, do pasa.
 
Dalsza licytacja:
2 NT - 3 trefl
?
3 karo : co najmniej jedna starsza czwórka.
3 kier/pik : skład 5-3-3-2 z piątką kier / pik.
3 NT : brak starszej czwórki.
 
2 NT - 3 trefl
3 karo - ?
               3 kier : czwórka pików.
               3 pik : czwórka kierów.
               3 NT : do gry.
               4 trefl : obie starsze czwórki, zachęcające.
               4 karo : obie starsze czwórki, sing off.
 
2 NT - 3 karo
?
3 kier : brak fitu w kierach.
3 NT : z fitem w kierach.
 
2 NT - 3 kier
?
3 pik : brak fitu w pikach.
3 NT : z fitem w pikach.
 
2 NT - 3 karo/kier
3 NT - 4 karo/kier : ponowny teksas na kiery / piki.
 
OTWARCIE 3 TREFL / KARO
 
3 trefl - 3 karo: pytanie o singla.
?
3 kier/pik : singiel w kierach / pikach.
4 trefl : singiel w karach.
3 NT : brak singla.
 
3 karo - 4 trefl : pytanie o singla.
?
4 karo : singiel w treflach.
4 kier/pik : singiel w kierach / pikach.
4 NT : brak singla.
 
3 trefl/karo - 3 kier/pik : naturalne, pytanie o ilość kart w kierach / pikach,
?                                  forsuje do dogranej (za wyjątkiem odpowiedzi 1 szczebel,
                                    wtedy powrót na kolor otwarcia do pasa).
1 szczebel : renons lub singiel.
2 szczebel : dwie lub trzy blotki.
3 szczebel : honor starszy i blotka.
4 szczebel : honor starszy i dwie blotki.
 
OTWARCIE 3 NT (BEZ ATU)
 
Pierwsza odpowiedź:
4 trefl : do pasa, otwierający pasuje z treflami, licytuje 4 karo z karami.
5 trefl : do pasa, otwierający pasuje z treflami, licytuje 5 karo z karami.
4 karo : pytanie o krótkość.
 
3 NT - 4 karo
?
4 kier/pik : singiel w kierach / pikach.
4 NT : brak singla.
5 trefl/karo : naturalne, swój kolor, plus singiel w drugim młodszym.
 
Gdy przeciwnik wchodzi do licytacji:
3 NT - kontra - pas/rekontra : do pasa.
 
3 NT - kontra - 4 trefl/karo/5 trefl : jak bez kontry.
 
STREFA SZLEMOWA
 
1. Blackwood 4 NTna 5 wartości z damą atu. Odpowiedź 0-1-2.
    4 NT w zasadzie zawsze jest blackwoodem, tylko w oczywistych
    sytuacjach jest to inwit (np. gdy 3 NT było już do gry).
 
2. Cue bidy - dajemy najbliższy z posiadanych. W kolor partnera nie daje
    się cue bidów krótkościowych (wyjątkowo można dać z damą).
 
3. Odpowiedź na splintera skontrowanego:
-         rekontra: pełne wyłączenie,
-         pas: akceptacja, oczekiwanie na renons,
-         powrót na kolor: najgorsze.
 
4. Odpowiedź na cue bida honorowego skontrowanego:
-         pas: obawa o podegranie (brak damy lub singla),
-         dalsza licytacja: mam damę lub singla,
-         rekontra: mam asa.
 
5. Interwencja przeciwnika po blackwoodzie:
-         kolorem: odpowiadamy szczeblami (1 szczebel - pas, 2 szczebel - kontra, 3 szczebel - kolor bezpośrednio wyższy, itd.)
-         kontrą: odpowiadamy szczeblami (1 szczebel - pas, 2 szczebel - rekontra, 3 szczebel – kolor bezpośrednio wyższy, itd.)
-         po interwencji przeciwnika kolorem powyżej 5NT dajemy kontrę karną.
 
6. Na OSW Doroszewicza (po wywołaniu końcowym) odpowiadamy:
-         1 szczebel: nic lub AKD,
-         2 szczebel: D lub AK,
-         3 szczebel: K lub AD,
-         4 szczebel: A lub KD.
 
LICYTACJA W OBRONIE
 
1. Kontra wywoławcza do wysokości 4 kier włącznie.
 
2. Po otwarciu 1 kier/pik - kontra przyrzeka drugą starszą czwórkę.
 
3. Po otwarciu 1 trefl/karo - 2 karo oznacza skład 5-5 w starszych.
 
4. Wejście 1 karo/kier/pik stosujemy z siłą 8-15 PC, po silnym 1 trefl wejście
    może być słabe na czwórce (wskazanie wistu).
 
5. Po otwarciu 1 kier/pik stosujemy drury, po tym najsłabszy jest powrót na
    kolor wejścia.
 
6. Wejście 1 NT zawsze ze składem 5-4, a po silnym 1 trefl za składem 5-4
    na młodszych. Po otwarciach na 3 ręku wejście 1 NT dajemy z zatrzymaniem
    i siłą 15-17 PC, z wyjątkiem otwarcia silnym 1 trefl.
 
1 trefl/karo - 1 NT - kontra - ?
                           pas : skład 4 kierów, może też 4 piki.
                           rekontra : skład 4 piki, bez 4 kierów.
                           2 trefl: do koloru partnera, nie forsuje.
                           2 karo : własny kolor (po otwarciu 1 trefl).
 
1 trefl - 1 NT - pas - ?
                           2 karo : pytanie o starszą czwórkę.
                           2 kier/pik : własny kolor, nie forsuje.
 
1 kier/pik - 1 NT - kontra - ?
                           rekontra : żądanie od partnera licytowania młodszego koloru.
                           2 trefl/karo : własny kolor, nie forsuje.
 
1 kier/pik - 1 NT - pas - ?
                           2 trefl : do koloru partnera, nie forsuje.
                           2 karo : własny kolor, nie forsuje.
                           kolor przeciwnika : starsza czwórka, inwit.
                           2 NT : skład bez fitu w starszym, inwit.
 
7. Obrona po otwarciu 1 NT na 1,2,3 ręce:
 
1 NT - ?
               kontra : dwukolorówka z pikami.
               2 trefl : dwukolorówka z kierami.
               2 karo/kier : teksas na kiery / piki.
               2 pik : skład dobra 6 młodsza, zachęta do gry 3 NT.
               2 NT : dwukolorówka młodszych.
 
    Po otwarciu 1 NT na 4 ręce:
 
1 NT - ?
               kontra : 11+ PC.
               2 trefl : starsze po słabym 1 NT, a naturalne po silnym 1 NT.
               2 karo/kier/pik : naturalne.
 
8. Obrona po otwarciach na wysokości dwóch:
 
2 trefl/karo(naturalne)/kier/pik – ?
               2 NT : 16-18 PC.
               wejście na wysokości 4 : michaels.
 
2 trefl/karo/kier/pik - 2 NT - pas - ?
               licytacja jak po naszym otwarciu 2 NT, z tą różnicą, że po teksasie
               3 karo/kier nie odpowiadamy 3 NT z fitem.
 
9. Obrona po otwarciu 2 trefl (precision):
 
2 trefl - 2 karo/kier(teksas) - pas - 2 kier/pik : forsuje na okrążenie.
 
10. Obrona po otwarciu 2 karo (multi):
 
2 karo - ?
               kontra : dwuznaczne:
                              albo 18-20 PC, skład równy,
                              albo mam otwarcie 1 kier/pik, dalej odpowiadający licytuje
                              2 NT(relay), jak po naszym otwarciu 2 karo.
               2 kier : 15-17 PC, skład równy.
               2 pik : teksas na trefle, dalej licytacja jak po otwarciu 1 NT,
                           co najmniej inwit.
               2 NT : teksas na kara, dalej licytacja jak po otwarciu 1 NT,
                           co najmniej inwit.
               3 trefl/karo : naturalne, nie forsuje.
               3 kier/pik : michaels, nie forsuje.
               3 NT : 21-22 PC, skład równy.
               4 trefl/karo : michaels, forsuje do dogranej.
 
2 karo - kontra - 2 kier(do koloru) - kontra : wywoławcza.
 
2 karo - kontra - 2 kier/pik(naturalne) - kontra : karna.
 
2 karo - pas - 2 kier/pik - kontra : amerykańska, skład 4 piki / kiery.
 
2 karo - 2 kier - pas - ?
                           pas : skład na kierach, sing off.
                           2 pik : skład na pikach, sing off.
                           2 NT : sing off.
                           3 trefl : relay, pytanie o starsze czwórki.
                           3 karo/kier : teksas na kiery / piki, co najmniej inwit.
                           3 pik : teksas na młodszy, lub oba młodsze, teraz po 3 NT
                                       odpowiadający wskazuje lepszy młodszy.
 
11. Obrona po otwarciu 2 NT (dwukolorówka młodszych):
 
2 NT - ?
               kontra : siła.
               3 trefl : skład lepsze kiery.
               3 karo : skład lepsze piki.
               4 trefl : skład 6 kierów, plus 4 piki.
               4 karo : skład 6 pików, plus 4 kiery.
 
2 NT - kontra - 3 trefl - kontra : karna.
 
2 NT - kontra - 3 karo - kontra : wywoławcza.
 
RÓŻNE INNE USTALENIA I SEKWENCJE
 
1. Magister w licytacji jednostronnej:
 
1 trefl /karo - 1 kier/pik
1 NT - 2 trefl
?
2 karo : dół, bez fitu.
2 w kolor : dół, z fitem.
2 w drugi starszy : góra, z fitem.
2 NT : góra, bez fitu.
 
1 trefl/karo - 1 kier/pik
1 NT - 2 trefl
2 karo/kier/pik/NT - ?
                           3 trefl : naturalne, nie forsuje.
                           powrót na własny kolor starszy : nie forsuje.
                           każda inna licytacja : forsuje do dogranej.
 
2. Po otwarciu 1 trefl na 3 ręce:
 
1 trefl - 2 karo/kier/pik
?
2 NT : lekki inwit.
3 trefl : naturalne, 18+ PC.
 
3. W licytacji jednostronnej 2 NT jest nie forsujące wtedy, gdy czwarty kolor
    można było zalicytować ekonomicznie na wysokości dwóch, np.
 
1 kier - 2 trefl - 2 karo -?
                           2 pik : forsuje.
                           2 NT : nie forsuje.
 
4. Gdy przeciwnik wchodzi do licytacji:
 
1 trefl - pas - 1 kier/pik - 1 pik/2 trefl
?
kontra : skład fit w kierach / pikach, słabe, albo silne (odwrotka).
2 karo : rewers.
 
1 trefl/karo/kier - pas - 1 pik/2 trefl/karo - wejście kolorem lub kontra
?
kontra/rekontra : skład fit trzykartowy, nie obiecuje nadwyżki (kontra fit).
 
1 trefl/karo - 1 kier/pik - ?
                           2 kier/pik : siła na 3 NT, skład Ax(x) lub Kxx lub Dxx
                                               w kolorze wejścia.
 
1 trefl/karo/kier/pik - pas - 1 NT - 2 trefl/karo
?
kontra : silna propozycja kontry karnej.
 
1 kier /pik - pas - 2 trefl/karo - 2 karo/kier
?
kontra : silna propozycja kontry karnej.
 
5. W licytacji dwustronnej zalicytowanie na wysokości dwóch nie forsuje
    (7-11 PC), zalicytowanie na wysokości jednego lub trzech forsuje.
    Zalicytowanie koloru z przeskokiem forsuje do dogranej, z wyjątkiem:
    po otwarciu 1 kier/pik i przeskok kolorem młodszym to kolor + fit,
    co najmniej inwit (bez fitu trzeba dać kontrę).
    W pozostałych przypadkach stosujemy lebenshola (2 NT), ale musimy mieć
    9-11 PC w wariancie słabym.
    Zalicytowanie starszego koloru na wysokości trzech zawsze forsuje.
 
6. Przy licytacji w obronie:
 
1 trefl/karo - pas - 1 kier/pik - ?
                           kontra : skład pozostałe kolory, wywoławcza.
                           1 NT : 16-18 PC, z zatrzymaniami.
 
1 kier/pik - kontra - 2 kier/pik - ?
                           kontra : na młodszych.
                           2 NT : naturalne.
                           inne wejścia : z bilansu.
 
    Po splinterze przeciwnika kontra oznacza coś w starszym, pas może być
    sugestią wistu w młodszy.