stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Rusza projekt "Krok naprzód"

Projekt „KROK NAPRZÓD” -szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu

 

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby dorosłe o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na ogólnopolskie obozy szkoleniowe z zakresu sportu osób niepełnosprawnych. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności uczestników projektu i przygotowanie ich do pracy społecznej w swoich środowiskach lokalnych (klubach sportowych, stowarzyszeniach itp.).

 

Szkolenia będą prowadzone w siedmiu dyscyplinach sportu: brydżu, kręglach, bowlingu, warcabach, showdown, nordic walking i narciarstwie. W każdym szkoleniu weźmie udział po 30 beneficjentów. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Planowane terminy i miejsca szkoleń są następujące:

LP

NAZWA

MIEJSCE

TERMIN

KOORDYNATOR


1

Ogólnopolski obóz szkoleniowy - brydż

Ustka

18.06-02.07.2017

Morgiewicz Wacław
2

Ogólnopolski obóz szkoleniowy - bowling

Zakopane

1-14.07.2017

Curyło Kazimierz
3

Ogólnopolski obóz szkoleniowy - warcaby

Suwałki

5-19.08.2017

Morgiewicz Wacław
4

Ogólnopolski obóz szkoleniowy - showdown

Rowy

12-26.08.2017

Mirynowski Mirosław
5

Ogólnopolski obóz szkoleniowy - kręgle

Puck

28.08-11.09.2017

Staliś Joanna
6

Ogólnopolski obóz szkoleniowy - nordic walking

Wągrowiec

29.09-13.10.2017

Piechowicz Lidia
7

Ogólnopolski obóz szkoleniowy - warcaby

Wągrowiec

11-25.11.2017

Spychała Józefa
8

Ogólnopolski obóz szkoleniowy - narciarstwo

Kościelisko

początek 2018r.

Plichta Józef
Uwaga! Każda osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu!

 

Szczegółowe komunikaty organizacyjne poszczególnych szkoleń będą umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” w zakładce „Kalendarz imprez 2017” w części „Ogólnopolskie szkolenia sportowe” http://www.cross.org.pl/kalendarz-imprez-2017 .

 

 Każdy z uczestników projektu musi spełniać następujące warunki:

- być osobą dorosłą, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku,

- posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku,

- nie być uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej,

- nie być uczestnikiem środowiskowego domu samopomocy.

 

Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danymi szczegółowymi uczestnika należy przesyłać na adres i w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym wybranego szkolenia.

Szczegółowych informacji o szkoleniach udzielają koordynatorzy.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w każdym ze szkoleń zostanie umieszczona na  stronie internetowej www.cross.org.pl . Koordynatorzy obozów skontaktują się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

 

Koszt udziału w szkoleniu „Krok naprzód” wynosi 600 zł od osoby, w tym 500 zł wpisowe i 100 zł na pozostałe koszty organizacyjne Stowarzyszenia „Cross”.

Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do wpłaty wpisowego na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” w ciągu 7 dni kalendarzowych od opublikowania listy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu na  stronie internetowej.

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Krok naprzód” (cel programowy 2 – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych) nie może brać jednocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorami poszczególnych szkoleń, pod numerami telefonów podanymi w szczegółowych programach obozów.

W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Krok naprzód” .

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!