stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Ogólnopolski obóz kajakarski - Siemiany/Iława, 27.07-10.08.2018

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  OGÓLNOPOLSKIEGO SPORTOWEGO OBOZU KAJAKARSKIEGO na jeziorze „JEZIORAK” w dniach od 27.07 do 10.08.2018 r.

komunikat organizacyjny - pobierz

formularz zgłoszeniowy - pobierz

 

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”

ul. Konwiktorska 9 00-216 Warszawa.

Koordynatorem imprezy jest Stanisław Piasek zam. ul. Królowej Jadwigi  nr 16a/4 14-200 Iława.

Telefon kontaktowy : 609 539 670 lub 89 648 3264.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu  i Turystyki.

 

CEL OBOZU

–       Wyszkolenie osad kajakowych do uprawiania kajakarstwa jako doskonałej formy rehabilitacji

–       zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących.

–       Przygotowanie zawodników do udziału w Regatach o Mistrzostwo Polski w kajakarstwie osób z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.

–       Zapewnienie  godziwego wypoczynku i rywalizacji sportowej.

 

MIEJSCE i TERMIN

Obóz kajakowy odbędzie się w dniach 27.07 do 10.08. 2018 r. z bazą żywieniowo-noclegową w Siemianach  w Pensjonacie „u Dzidka „ i  w  Iławie  (wyspa Wlk . Żuława) .

Przyjazd uczestników  27 lipca 2018 roku  w  godzinach południowych do Siemian pensjonat  „u Dzidka” Siemiany 61. Zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. Teren działania obejmuje cały akwen  jeziora „Jeziorak” najdłuższego jeziora w Polsce.

 

UCZESTNICTWO

W obozie kajakarskim mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym  lub umiarkowanym z powodu dysfunkcji wzroku oraz będące członkami Klubów Stowarzyszenia  „CROSS” wraz z przysługującymi  im ewentualnie przewodnikami.

 

ODPŁATNOŚĆ

Każdy zakwalifikowany uczestnik obozu ( dotyczy również przewodników) winien wpłacić na konto Stowarzyszenia  CROSS kwotę 600,- zł. ( słownie:  sześćset złotych)

nr rachunku bankowego ; 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 bank BZ WBK S.A.

Obóz ma charakter sportowy , w związku z tym należy zabrać obowiązkowo obuwie i strój sportowy, kostium kąpielowy oraz nakrycie głowy, okulary ochronne przed słońcem, krem ochronny i ubiór na różne warunki pogodowe.

 

SPRZĘT

Organizator zapewnia  nowoczesne lekkie (32 kg.) kajaki płaskodenne z wewnętrznym kilem,

ergonomiczne wiosła oraz sprzęt ratunkowy i fachową  kadrę instruktorską.

Osoby nie umiejące pływać zobowiązane będą do pływania z założonym na sobie sprzętem ratunkowym.

 

 

ZGŁOSZENIA

Listę uczestników – zawodników na obóz zgłasza macierzysty klub.

Zgłoszenie należy złożyć na załączonym formularzu „Karta Informacyjna obozu” do dnia  24.06.2018 r.  na adres:  Stanisław Piasek  ul. Królowej Jadwigi nr 16A/4 14-200 Iława.

Karty kwalifikacyjne muszą być potwierdzone pieczątkami klubu i Prezesa do którego należy uczestnik.

Na zgłoszeniu musi być zgoda lekarza stwierdzająca brak przeciwwskazań do uczestnictwa

w w/w obozie kajakowym.

Do karty zgłoszeniowej na obóz należy dołączyć :   ksero orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu

dysfunkcji wzroku.

Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego..

Zgłoszenia na obóz drogą telefoniczną nie będą honorowane.

 

 UWAGI KOŃCOWE

Bezpośrednio po obozie  zostaną rozegrane Regaty o Mistrzostwo Polski w Kajakarstwie.

Przewodnik niewidomego winien również posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w  w/w imprezie sportowej.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o sposobach dojazdu.

Uczestnicy zostaną podzieleni na osady kajakowe na czas zajęć.

 

                                                            KOORDYNATOR OBOZU

                                                            Instruktor  kajakarstwa

                                                            Stanisław Piasek